Uuendatud: 05.07.2019, kell 09:58

Sisekorraeeskiri

Eesti õhuvägi 100

SISEKORRAEESKIRI

Eesti õhuvägi 100 (ÕV100) sujuva ja turvalise korralduse eelduseks on kokku lepitud reeglid, mis on kirjeldatud antud dokumendis.

1. Mõisted

1.1 Korraldaja – Eesti õhuvägi;

1.2 ÕV100- Õhuvägi 100;

1.3 Sisekorraeeskiri – reeglid, mis kehtivad ÕV100 eraldatud toimumiskohtades;
1.4 Külastaja – ÕV100 õhushow külastaja lennubaasi territooriumil (juhime tähelepanu, et üritus ei ole müra tõttu sobilik väikelastele);
1.5 Territoorium – ÕV100 toimumispaigad: lennubaasi territooriumil eraldatud alad.

 

2. ÕV100  külastaja

 

2.1 Järgib ÕV 100  sisekorraeeskirja;
2.2 Järgib üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnorme;
2.3 Hoiab puhtust ning paneb prügi üksnes selleks ettenähtud kohtadesse;
2.4 Järgib kõiki avalikul üritusel kehtivaid seadusest tulenevaid ja kohaliku omavalitsuse kehtestatud nõudeid.

 

3. Sissepääs lennubaasi territooriumile

 

ÕV 100  paremaks ja turvalisemaks korralduseks on loodud ÕV100 vajadustest lähtuvalt erinevad tsoonid ja alad, kuhu juurdepääs on avatud, piiratud või keelatud.

 

3.1 Territoorium on külastajatele avatud ainult ÕV100  toimumise ajal 13.07.2019 alates 9.00-16.00.

 

Külastajad pääsevad lennubaasi territooriumile bussidega, mis väljuvad Vasalemma kooli juurest.

 

3.2 Sissepääsude juures on turvakontrolli teostaval isikul õigus külastaja turvakontrolliks;
3.3 Külastaja pääseb territooriumile, esitades turvakontrolli teostavale isikule kehtiva isikut tõendava dokumendi (vajalik alates 15. eluaastast, dokumendi puudumisel territooriumile ei lubata) ja vajadusel ette näitama temaga kaasas olevad esemed (selja-ja käekotid). Keeldumise korral territooriumile ei lubata.

 

4. Alkoholi ja tubakatoodete tarbimine

 

  • Lennubaasi territooriumil on alkoholi tarbimine keelatud;
  • Suitsetamine toimub selleks ettenähtud kohtades.

 

5. Lennubaasi territooriumile ei ole lubatud kaasa võtta

5.1 Klaasist või muust materjalist anumaid, mille sisu või purunemine võivad ohustada külastaja, osaleja või teiste isikute turvalisust;
5.2 Esemeid, mis võivad ohustada (tulenevalt eseme kujust, materjalist, suurusest või purunemisest) tema enda või teiste turvalisust või takistada kellelgi õhushow jälgimist (nt vihma- ja päevavarjud) või külastajate liikumist territooriumil;
5.3 Narkootilisi, pürotehnilisi, kergesti süttivaid, mürgiseid, radioaktiivseid, määrivaid, tugevalõhnalisi aineid, samuti ebaselge koostisega ained;
5.4 Külm- ja tulirelvi;
5.5 Lemmikloomi;
5.6 Rulluiskusid, rulasid, jalgrattaid, mopeede ja muid mootoriga või mootorita liikumisvahendeid Erand: lubatud on liikumispuudega inimeste abivahendid.

6. Lennubaasi  territooriumil ei ole lubatud

6.1 Lahtise tule tegemine ja pürotehniliste ning plahvatuslike vahendite kasutamine;
6.2 Teiste külastajate/osalejate häirimine;
6.3 Vandalism, looduse rüüstamine ja prügi viskamine selleks mitte ettenähtud kohta;
6.4 Mehitamata lennuvahendi kasutamine lennubaasi territooriumil või selle kohal;
6.5 Korraldaja loata turunduslikud tegevused, kaubandus ja toitlustusteenuse osutamine;
6.6 Korraldaja loata tegeleda territooriumil ja selle vahetus läheduses äri-, müügi-, reklaami-, õhutus- ja propagandategevusega, korraldada koosolekuid või loteriisid, pidada poliitilisi kõnesid jms;
6.7 Narkootiliste või psühhotroopsete ainete omamine, nendega kauplemine või nende pakkumine teistele.

Pildistamine ja filmimine on lubatud vaid õhushow lennutehnika alal.

7. Parkla ja parkimine

7.1  Külastajad võivad parkida ürituse vahetus läheduses ainult selleks ettenähtud kohtades;

Parkimiskohad külastajatele on tähistatud Vasalemma kooli ümbruses.

7.2. Tugeva liikumispuudega isikutel on võimalik taotleda erandkorras eritingimusi parkimiseks;

7.3. Korraldaja ei vastuta sõiduki ja/või sellesse jäetud esemete eest. Parklas liiklemisel tuleb alluda parkimiskorraldaja juhistele;
7.4. Sõiduk tuleb parkida selliselt, et see ei segaks teiste sõidukite liikumist, sh sisenemist ega väljumist parklast ning ei kahjustaks ega seaks ohtu loodust ega teiste isikute vara.

 

8. Üldine

8.1 Korraldajal ja tema volitatud esindajatel (sh julgeolekut tagavatel isikutel) on õigus kontrollida sisekorraeeskirjast kinnipidamist;
8.2 Korraldajal on õigus kehtestada täiendavaid ajutisi nõudeid ja piiranguid, kui need tulenevad  õhushow korralduslikest eripäradest;
8.3 Korraldaja ja julgeolekut tagavad isikud ei vastuta valveta jäetud asjade eest ega võta esemeid hoiule;
8.4 Sisekorra eeskirja rikkumine, häiriv käitumine või korraldaja ja/või julgeolekut tagavate isikute korralduste mittetäitmisel võib isiku lennubaasi territooriumilt saata välja ja teda mitte lubada enam territooriumile; 8.5  Korraldaja ei vastuta temast mitteoleneva probleemi (sh ajakava muudatuste, lendude ära jäämiste, ebaõnnestumiste) eest.

 

 

Kaitseväe peastaap, 717 1900, mil[at]mil.ee, Juhkentali 58, 15007, Tallinn, Eesti.

Toetab Euroopa Liit - Eesti Riiklik Arengukava

Lehekülg vastab WCAG 2.0 AA taseme soovitustele. Lehekülg vastab XHTML 1.0 standardile Lehekülg vastab CSS 2.0 standardile

Vabandame! Teie veebilehitseja on liiga väike meie kodulehe külastamiseks.

We're sorry! Your browser is too small for this website.

Приносим извинения! Размеры вашего браузера слишком малы для посещения нашей страницы.