Uuendatud: 09.02.2015, kell 10:50

Küsimused ja vastused

Kas ajateenistus muutub naistele kohustuslikuks?
Ei muutu. Ajateenistus on naistele vabatahtlik ja soovi ajateenistusse astuda saavad esitata kõik naised, kes on 18–27 aastat vanad (sama vanad kui meessoost ajateenijad), läbivad Kaitseressursside Ameti arstliku komisjoni oma elukohajärgses maakonnas ja füüsilised katsed.

Kas ajateenistusse kutsutavate naiste arv hakkab olema ajateenijate üldarvu sees või lisaks sellele arvule?
Ajateenistusse kutsutavate kutsealuste üldarv ei erista nais- ja meessoost isikute arvu.

Missugused on naiste ajateenistuses osalemise piirarvud lähiaastatel 2013–2016?
Kaitsevägi on hinnanud väljaõppega tegelevate struktuuriüksuste taristu võimalusi ja teinud ettepaneku võtta 2013. aastal ajateenistusse 16 ja 2014. aastal 38 naist. See sõltub eelkõige olemasolevast taristust (1. ja 2. jalaväebrigaad). Eeldame, et esimese paari aastaga joonistub välja muster, kui populaarseks ajateenistus naiste seas osutub ning seejärel saame vajalikke järeldusi teha ja samme astuda. Kaitsevägi on valmis reageerima oma taristu arendamisel vastusena ühiskonna kõrgendatud ootusele ajateenistusse astumisel.

Mille alusel hakatakse naiste kutsesobivust hindama? Kas naiste puhul kasutatakse sama testi, mis meessoost kutsealuste puhul? Kuidas ja millal neid testitakse?
Tulevastele juhtidele on Kaitseressursside Amet rakendanud psühholoogiline/kutsesobivuse eeltesti – mõlemale soole samadel alustel. Samuti ei ole erisusi ka tervisenõuetes, kuid üldfüüsilise testi normid on meestest erinevad. Ajateenistuse kestel läbiviidav väljaõpe ja testid on kõikidele ühtsetel alustel.

Kas naised määratakse teenima kõigisse väeosadesse või ainult osadesse? Kui osadesse, siis millistesse ja miks just nendesse?
Praegu on ainus piirang Kaitseväe taristu ehk naistele kohaldatavad olmetingimused. Väeliigiti, relvaliigiti naistele piiranguid ei kehtestata. Samuti on naistel õigus jätkata professionaalset karjääriteed Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes nii allohvitserina kui ka ohvitserina, tegevväelasena ja/või reservväelasena.

Kas Kaitsevägi näeb ennetavalt ette eelistatud või välistatud erialasid naistele? Kui jah, siis millised ja miks?
Kaitseväel pole naistele eelistusi ega piiranguid. Kaitsevägi lähtub erialade komplekteerimisel järgmistest põhimõtetest: vajadus, kutsesobivus ja seda eelkõige vaba konkurentsi tingimustes.

Kuidas lahendatakse naiste majutuse, hügieeni ja varustuse problemaatika? Kas naiste ajateenistus toodab Kaitseväe taristule ja varustamisele täiendavat survet?
Erinõudeid taristule ei ole. Majutus lahendatakse sisemise ruumikasutuse korraldamisega.

Millised on nõuded ajateenistusse tulevate naiste välimusele?

Kaitseväelase välimusele ja riietusele esitatavaid nõudeid kirjeldab Kaitseväe ja Kaitseliidu tegevliikme vormiriietuse ja eraldusmärkide kandmise kord. Allpool on väljavõte nõuetest naiskaitseväelastele. Nimetatud punktid kehtivad eelkõige välivormi kandmisel, tavavormi kandmist sätestavad reeglid tulevasi ajateenijaid ei puuduta.

Naiskaitseväelased, kelle juuksed on pikemad kui õlgadeni, kannavad neid ühe korrektse ja tagasihoidliku kinnitusvahendiga kinniseotult. Soeng peab võimaldama kanda korrektselt vormimütsi ja teisi peakatteid.

Naiskaitseväelaste küüne pikkus võib olla kuni 5 mm üle sõrmeotsa ning küünevärv tagasihoidlik.

Kõigil kaitseväelastel on välivormiga keelatud kanda ehteid, v.a abielusõrmus, samuti on keelatud kanda kulmu-, nina-, keele- ja hambakaunistusi.

Vormiriietust ei tohi kanda ilma ette nähtud eraldusmärkideta ega koos tsiviilriietega.

Kunas ja millistel tingimustel on naistel võimalus siiski ajateenistusest loobuda, kui nad on ajateenistusse juba astunud?
Naised saavad kaitseväekohustusest loobuda kolme kuu jooksul pärast kohustuse võtmist. Pärast seda tuleb kohustus lõpuni kanda. Kaitseväekohustust saab võtta ainult üks kord, see on tõsine otsus, mis tuleb põhjalikult läbi kaaluda.

Kas naisajateenijaid hakatakse pärast teenistuse lõppemist kutsuma ka reservõppekogunemistele?
Ajateenistuse lõpetanu on kaitseväekohuslane, kellele määratakse sõjaaja ametikoht, keda kutsutakse õppekogunemistele, samuti saavad naised jätkata kaitseväelist väljaõpet.

Kaitseväe peastaap, 717 1155, mil[at]mil.ee, Juhkentali 58, 15007, Tallinn, Eesti.

Toetab Euroopa Liit - Eesti Riiklik Arengukava

Lehekülg vastab WCAG 2.0 AA taseme soovitustele. Lehekülg vastab XHTML 1.0 standardile Lehekülg vastab CSS 2.0 standardile

Vabandame! Teie veebilehitseja on liiga väike meie kodulehe külastamiseks.

We're sorry! Your browser is too small for this website.

Приносим извинения! Размеры вашего браузера слишком малы для посещения нашей страницы.