Uuendatud: 10.04.2019, kell 14:51

Rääkimine

Rääkimistest kestab 20-30 minutit. Rääkimistest toimub individuaalselt ning selle juures viibivad testi läbiviija ja hindaja. Hindaja ei osale vestluses.  Lõplik hinnang on nende kahe ühine otsus. Test salvestatakse. Kui hindamisel tekib küsimusi või erimeelsusi, kuulavad testijad salvestist uuesti või kaasavad hindamisse väliseksperdi. Testigrupp salvestisi ei väljasta.

Test koosneb neljast osast ning toimub dialoogi ja monoloogi vormis.

 
1.  Sissejuhatav vestlus umbes 4 minutit
Teil palutakse rääkida endast ja oma tööst. Eksamil osaleja peaks teadma oma üksuse ja ametikoha ingliskeelset nimetust.  
 
2.  Pildi kirjeldamine umbes 5 minutit
Teil tuleb kirjeldada ja võrrelda kahte pilti. Antud ülesanne ei eelda loovat mõtlemist ning siin ei ole õigeid ega valesid vastuseid. Kirjeldage, mida piltidel näete ning mis on piltide sarnasused ja/või erinevused. Teil on 1 minut ettevalmistusaega. Kirjeldamise ajal (2 minutit) testi läbiviija ei sekku. Seejärel esitab testi läbiviija lisaküsimusi.
 
3.  Arutelu erinevatel teemadel umbes 10 minutit
Teemavaldkondade alla kuuluvad näiteks töö, reisimine, vaba aeg, päevasündmused, haridus, majandus, kultuur, teadus, tehnoloogia, sõjandus ja keskkond.

STANAG 6001 2. taseme rääkimisoskust iseloomustab:

 • konkreetsus ning lihtsate seostatud lausete kasutamine,
 • oskus vestelda igapäevastel ja tuttavatel teemadel,
 • oskus kirjeldada inimesi ja kohti,
 • oskus kirjeldada kogemusi, aset leidnud sündmusi ja kavatsusi. 

STANAG 6001 3. taseme rääkimisoskust iseloomustab oskus:

 • vestelda spontaanselt ja ladusalt, väljendeid eriti otsimata,
 • selgitada ja põhjendada oma seisukohti keerulistel teemadel, tuues välja eri arvamuste poolt ja vastuargumendid,
 • abstraktselt juurelda erinevate teemade üle,
 • valida kontekstile vastav stiil.

4.  Lühiettekanne umbes 6 minutit
Teemad puudutavad otsesel või kaudsel moel militaarvaldkonda, näiteks sõjalist juhtimist, eetikat, julgeolekut ja ajateenistust.
Teile antakse ülesandekaart ja 2 minutit ettevalmistusaega. Soovi korral võite teha märkmeid. Alustage oma lühiettekannet sissejuhatusega teemasse, tooge välja alateemad ja olulisemad punktid ning tehke kokkuvõte. Kirjeldage vajadusel olukorra/probleemi võimalikke põhjuseid/tagajärgi/lahendusi. Peale monoloogi (3 minutit) esitab testi läbiviija lisaküsimusi.
STANAG 6001 3. taseme rääkimisoskust iseloomustab oskus:
 • siduda allteemasid, arendada mõtet ning lõpetada sobiva kokkuvõttega,
 • põhjendada oma seisukohti tuues välja olulised aspektid,
 • kaaluda kõnealuste seisukohtade tugevaid ja nõrku külgi.
Üldisi nõuandeid testil osalejatele
 • Eestlastel on üldiselt kombeks vastata lühidalt, kuid testil peate rääkima võimalikult palju, et testi läbiviijad saaksid Teie keeleoskusest parema ülevaate. Vestlusteemad on piisavalt üldised ning võimaldavad Teil kaasa rääkida ka siis, kui mõni küsimus Teid otseselt ei puuduta või kui Te ei ole sellele varem mõelnud.
 • Kui Te ei saanud küsimusest aru, siis paluge seda korrata.
 • Kui Teile antakse ettevalmistusaega, kasutage seda, et oma mõtteid korrastada. Kui teete märkmeid, ärge raisake aega täislausete kirjutamisele, vaid kasutage märksõnu.
 • Pöörake tähelepanu kõne sujuvusele, seostatusele, täpsusele, sõnavarale ja grammatikale. Kui märkate, et tegite vea, parandage see ise ära. Ka 3. tasemel võib esineda erinevaid vigu, kuid need vead ei ole korduvad.
 • Rääkimistestil hinnatakse Teie kõnelemisoskust, mitte isikuomadusi ega intelligentsust. 
 • Päheõpitud vastus ei ole aktsepteeritav.

Kaitseväe peastaap, 717 1900, mil[at]mil.ee, Juhkentali 58, 15007, Tallinn, Eesti.

Toetab Euroopa Liit - Eesti Riiklik Arengukava

Lehekülg vastab WCAG 2.0 AA taseme soovitustele. Lehekülg vastab XHTML 1.0 standardile Lehekülg vastab CSS 2.0 standardile

Vabandame! Teie veebilehitseja on liiga väike meie kodulehe külastamiseks.

We're sorry! Your browser is too small for this website.

Приносим извинения! Размеры вашего браузера слишком малы для посещения нашей страницы.