Kaitsevägi » Muud üksused » Sotsiaalteenistus  

Uuendatud: 16.04.2019, kell 14:26

Sotsiaalteenistus

Kaitseväe sotsiaalteenistuse juhataja on pr. Pille Priilinn- Türk

Tel 717 4964
e-post pille.priilinn-turk[at]mil.ee

üld e-post sotsiaaltootajad[at]mil.ee

 

Postiaadress:

Kaitseväe sotsiaalteenistus
Kaitseväe toetusteenuste keskus
Toetuse väejuhatus
Lõkke 4
10122 Tallinn

ÖÖPÄEVARINGNE INFO- JA ABITELEFON +372 512 7307

Ööpäevaringne info- ja abitelefon on avatud kõigile tegevväelastele, Kaitseväe tegevteenistusest väljunud veteranidele ning rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil viibiva tegevväelase perekonnaliikmete kriisinõustamiseks ning info ja abi saamiseks.

Välismaalt Eestisse helistades või tavatelefonilt helistades tuleb numbrile ette valida Eesti suunakood, see on +372.

Info- ja abitelefoni hoiab töös Toetuse väejuhatuse toetusteenuste keskuse tugikeskus, e-post toetusteenused[at]mil.ee


Sotsiaalteenistuse põhiülesanded

Kaitseväes kõikidele kaitseväelastele, veteranidele, Kaitseväes teenistusülesannete täitmise tõttu raske tervisekahjustuse saanud isikutele ja nende perekonnaliikmetele sotsiaalteenuste ja -toetuste pakkumine, korraldamine ja läbiviimine. Teenistus osaleb Kaitseväe sotsiaalpoliitika, veteranipoliitika ning erialaste eeskirjade, juhendite  ning õigusaktide eelnõude väljatöötamisel ja muudatusettepanekute algatamisel.

Missioon

Sotsiaalnõustamise kaudu hoida Kaitseväe isikkooseisu kõrget tahet ja moraali.

Visioon

Oma eriala parima pädevusega sotsiaalteenistujad koostöös teiste Kaitseväe tugiteenustega ning Kaitseväe väliste institutsioonidega korraldavad kaitseväelaste,veteranide ning nende perede sotsiaalmajandusliku funktsioneerimise, heaolu ning sotsiaalkaitse, kindlustades sellega Kaitseväe isikkoosseisu kõrge teenistusvalmiduse, tagades sellega motiveeritud ning teenistusega rahulolevad kaitseväelased ja veteranid.

KV sotsiaaltöötajad lähtuvad oma töös aktsepteeritud käitumisnormidest ja väärtustest, sh konfidentsiaalsus, vastutustundlikkus, privaatsus, väärikus ja  inimese õiguste austamine.

Sotsiaalala töötaja eetikakoodeks

Kõige olulisemad kvaliteedipõhimõtted sotsiaalteenuste korraldamisel ja pakkumisel on:

  •  isikukesksus - teenused vastavad teenuse kasutaja individuaalsetele ja tegelikele vajadustele.
  • teenuse võimestav iseloom -  suurendatakse või säilitatakse inimese iseseisvust oma elu korraldamisel. 
  • tulemustele orienteeritus- teenused on hinnatavad ja tulemuslikud ning suunatud inimese olukorra parendamiseks.
  • vajaduspõhine lähenemine- teenuse planeerimisel ja osutamisel lähtutakse inimese ja sihtrühma vajadustest.
  • terviklik lähenemine -  teenused katavad inimese tervikvajadusi. Vajadusel tagatakse teenuste jätkuvus ja sujuv üleminek ühelt teenuselt teisele.
  • isiku õiguste kaitse -  tagatud on inimese seadusest tulenevad õigused ning õigus saada infot pakutavate teenuste kohta.
  • kaasamine - inimest ja teisi huvigruppe kaastakse teenuse planeerimisse, arendamisse ja tulemuslikkuse hindamisse. Teenuse paremaks osutamiseks tehakse koostööd nii inimese, teiste teenuseosutajate kui ka seotud huvigruppidega.
  • töötaja pädevus ja eetika - teenuseid osutavad pädevad töötajad, kelle tööalasesse arengusse teenuseosutaja järjepidevalt panustab.
  • organisatsiooni hea töökorraldus ja kvaliteetne juhtimine -  organisatsioon planeerib oma tegevusi, hindab ja analüüsib tegevuste tulemusi ning parendab oma tegevust.

Eesti sotsiaalteenuste kvaliteedijuhis


Kaitseväe peastaap, 717 1155, mil[at]mil.ee, Juhkentali 58, 15007, Tallinn, Eesti.

Toetab Euroopa Liit - Eesti Riiklik Arengukava

Lehekülg vastab WCAG 2.0 AA taseme soovitustele. Lehekülg vastab XHTML 1.0 standardile Lehekülg vastab CSS 2.0 standardile

Vabandame! Teie veebilehitseja on liiga väike meie kodulehe külastamiseks.

We're sorry! Your browser is too small for this website.

Приносим извинения! Размеры вашего браузера слишком малы для посещения нашей страницы.