Kaitsevägi » Muud üksused » Kaplaniteenistus  

Uuendatud: 24.09.2019, kell 10:36

Kaplaniteenistus

Kaitseväe peakaplan on alates 01.01.2016 kolonelleitnant Gustav Kutsar

Major Gustav Kutsar
tel 717 1019 
e-post kaplanid[at]mil.ee

Postiaadress:
Kaplaniteenistus
Juhkentali 58
15007 Tallinn


Kaplaniteenistus on Kaitseväge toetav institutsioon, mille põhiülesandeks on teenida kõiki kaitseväelasi, kaitseliitlasi ja nende pereliikmeid sõltumata nende religioossest kuuluvusest või mittekuuluvusest.  

Kaplaniteenistuse missioon: vaimuliku teenimise ning nõustamise kaudu hoida Kaitseväe ja Kaitseliidu isikkoosseisu kõrget kaitsetahet ja moraali.

Kaplaniteenistuse visioon: oma eriala parima pädevusega ja koostöös teiste tugiteenustega teenindada kõiki kaitseväelasi, kaitseliitlasi ja nende pereliikmeid lähtuvalt nende usulistest ja hingehoidlikest vajadustest.

Kaplaniteenistuse väärtused: 

 • hoolivus: kaplan on vaimulik mentor, kes kõiki teenides ja neist hoolides samal ajal austab ja toetab nende erinevaid usulisi ja vaimseid otsinguid. 
 • tasakaalukus: kaplan, hinnates kriitilisi olukordi ja nõustades hingeliste kriiside korral või lepitades konflikti osapooli, tasakaalukalt hoolides mõlemast osapoolest, pakub vaimset tuge toetudes igavikulistele püsiväärtustele. 
 • usaldusväärsus: kaplani poole pöördumine tugineb pihisaladuse hoidmise kohustusele - kaplan ei või avaldada talle pihi korras teatavakssaanut. 
 • oikumeenia: kaplan on koostööaldis kõigi religioonide esindajatega tagades iga inimese vaimuliku teenimise vastavalt tema usulistele ja vaimsetele vajadustele.

Kaplaniteenistuse lähtealused: kaplaniteenistus loodi sõjavägede ülemjuhataja käskkirjaga nr 76 (22.02.1919) ning taastati kaitseväejuhataja käskkirja nr 94 (5.07.1995). Kaplaniteenistus on oikumeeniline, esindades kirikuid ja koguduste liite, mis on koondunud Eesti Kirikute Nõukogusse, kellega Vabariigi Valitsus on sõlminud ühishuvide protokolli (17.10.2002). Seetõttu saab kaplaniteenistus oma ridadesse võtta kaplaniteks vaid Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikute poolt ordineeritud vaimulikke (st preestreid ja koguduste õpetajaid, kes on saanud erialase hariduse ja omavad praktilist ametialast kogemust).

Ülesanded

Kaplanid on koolitatud erialaspetsialistiks religioonide alal ning nõuandjateks hingehoiu küsimustes. 

__thumb_-2-Kurkse_2017.jpg

Kaplaniteenistuse põhiülesanded on järgmised:

 • isikkoosseisu, sh liitlaste, usulise teenimise korraldamine ja nõustamine religiooni alal;
 • hingehoidlik nõustamine kohustusega pidada pihisaladust;
 • väeosades ja üksustes moraali ning kaitsetahte hoidmine; 
 • haigete ja arestis viibijate külastamine ja toetamine; 
 • inimväärikuse rõhutamine ülema ja alluvate vahelistes suhetes;
 • ülemate toetamine üksuse eetilise kliima hindamisel;
 • missioonil viibivate kaitseväelaste ja nende perede toetamine;
 • langenute ja nende perede hingehoidlik toetamine;
 • vigastatute ja nende perede hingehoidlik ja vaimulik teenimine;
 • osalemine kriiside lahendamisel ja –kommunikatsioonis;
 • kaitseväe- ja riiklike tseremooniate toetamine vaimulike talitustega;
 • koostöö teiste tugiteenistustega;
 • kaitseväe ja üksuste traditsioonide hoidmine.

Kaplaniteenistuse struktuur

Staapides ja üksustes teenivad kaplanid on erialaliselt allutatud kaitseväe peakaplanile.

Kaitseväe kaplaniteenistus, mida juhib peakaplan, jaguneb kolmeks haruks: 

 • kaitseväe kaplanaat (tegevteenistuses olevad kaplanid); 
 • Kaitseliidu kaplanaat (vabatahtlikud KL maleva või malevkonna kaplanid); 
 • reservkaplanaat (reservüksuste kaplanid).

Kaplanaatide juhtimisel on peakaplanil abiks kaitseväes vanemkaplan kpt Ago Lilleorg (alates 12.08.19) ja Kaitseliidus vanemkaplan mjr Raivo Nikiforov. 

Reservkaplanite tegevust õppustel koordineerib 1. Jalaväebrigaadi kaplan kpt Peeter Paenurm ning 2. Jalaväebrigaadis peakaplani poolt määratud isik brigaadi staabi nõusolekul.

Kaitseväe peakaplan
 • nõustab kaitseväe juhtkonda religiooni, eetika ja moraali küsimustes; 
 • vastutab kaplanite ametikohtadele värbamise ja karjääri planeerimise eest;
 • teostab järelvalvet kaplanite tegevuse üle; 
 • korraldab kaplaniteenistusega seotud juhendite koostamist;
 • koostab kaitseväeliste tseremooniate vaimulike talituste kavad;
 • koordineerib kaplaniteenistuse koostööd teiste teenistustega kodu- ja välismaal;
 • koordineerib kaplanaatide koostööd teoloogilist haridust pakkuvate kõrgkoolidega;
 • vastutab kaplanite kutsestandardi täiendamise ja rakendamise eest;
 • korraldab peastaabi ja teiste struktuuriüksuste isikkooseisu usulise teenimise;
 • esitab tegevusaruandeid Eesti Kirikute Nõukogule, kirikujuhtidele ja ülematele.

Peakaplan G.Kutsar esindab kaplaniteenistuses luterliku kiriku õpetust ja traditsiooni. Peakaplanil on õigus registreerida kaitseväelaste abielusid.

Kaitseväe peastaap, 717 1155, mil[at]mil.ee, Juhkentali 58, 15007, Tallinn, Eesti.

Toetab Euroopa Liit - Eesti Riiklik Arengukava

Lehekülg vastab WCAG 2.0 AA taseme soovitustele. Lehekülg vastab XHTML 1.0 standardile Lehekülg vastab CSS 2.0 standardile

Vabandame! Teie veebilehitseja on liiga väike meie kodulehe külastamiseks.

We're sorry! Your browser is too small for this website.

Приносим извинения! Размеры вашего браузера слишком малы для посещения нашей страницы.