Kaitsevägi » Õhuvägi » Õhuväe staap  

Uuendatud: 12.08.2019, kell 10:31

Õhuväe staap

Õhuväe staabiülem on kolonelleitnant Janek Lehiste

__thumb_-2-ov_ohuvaestaap.jpg


tel 717 3600
faks 717 3608
e-post air[at]mil.ee

Postiaadress:
Õhuväe staap
Juhkentali 58
15007 Tallinn
   

Sõjaväes on staabid ette nähtud ülemate abistamiseks, nende tahte ja käskude elluviimiseks. Sestap on ka Eesti õhuväe staap mõeldud eelkõige õhuväe ülema abistamiseks tema ülesannete täitmisel. Staapi juhib staabiülem. Staap asub Tallinnas. Kuna õhuväe teistel üksustel – lennubaasil ja õhuseiredivisjonil – oma staape ei ole, siis on õhuväe staabi ülesanne ka nende üksuste ülemaid abistada.

Et staabi ülesanded rahu ning kriisi- ja sõjaajal erinevad, siis on ka staabi ettenähtud struktuurid nendel aegadel erinevad. Mõlemal juhul on mõõtuandvaks meie kuulumine NATO-sse. Kõigepealt vaatleme staapi rahuaegses olukorras.

Õhuväe staapÕhuväe staabi osakondade nimetamisel kasutatakse sõjaväeliselt traditsioonilisi lühendeid A1, A2, A3 jne. Õhuväe kõige tähtsam osa on inimesed, vastavalt on ka õhuväe staabi esimene osakond inimestega tegelev – personaliosakond ehk A1. See osakond korraldab ning vastutab õhuväelaste ning töötajate kvalifikatsiooni- ja haridusnõuete täitmise eest, tegeleb auastmete ja ametikohtadele määramisega. Osakond tegeleb ka õhuväe koosseisu planeerimisega, värbamiste läbiviimisega ning nõustab õhuväelasi nende karjääri planeerimisel. Personaliosakonna ülesanne on ka õhuväelaste psühholoogiline ja usuline teenimine ning sotsiaalnõustamine.

Teine oluline valdkond, millega õhuväe staap peab tegelema, on luure ja julgeolek. Selleks on olemas luureosakond ehk A2, mille töö võib üldplaanis jagada kaheks haruks. Esmalt kuulub selle alla õhuväe kogu julgeolekuvaldkond. Osakond tegeleb nii õhuväe infrastruktuuri kui ka personali füüsilise julgeolekuga, koostab ohuanalüüse ning korraldab riigisaladuse kaitset õhuväes. Teiselt poolt tegeleb osakond teabe kogumise ja töötlusega õhuväes ning igasuguse muu luurealase tegevusega.

Õhuväes on kaks olulist tegevusvaldkonda, mis on üksteisega lähedalt seotud. Õhuväe staap peab tegelema kiireloomuliste päevaprobleemidega. Suur osa neist jooksvatest küsimustest on lahutamatult seotud õhuväe ühe peamise rahuaegse tegevusega – väljaõppega. Seetõttu peabki staap korraldama väljaõpet väga erinevatel tasanditel. Nende kahe valdkonnaga tegelemiseks on üks suur osakond – operatiiv- ja väljaõppeosakond ehk A3/7. See kahte valdkonda haarav osakond on õhuväe staabi jaoks keskse tähtsusega ning koosneb vastavalt kahest jaoskonnast. Kokkuvõtlikult võiks öelda, et ta kontrollib nii õhuväe üksuste ülesannete täitmist kui ka arendab võimekust. Selle osakonna ülem täidab staabiülema ära olles tolle kohustusi.

Õhuväel on kasutada palju väga mitmesugust tehnikat ning oma ülesannete täitmiseks on vaja suurt hulka taristuid. Lisaks sellele on veel terve hulk mitmesugust muud varustust. Kõike seda on vaja hooldada ja selle kasutamist jälgida. Samuti on vaja personali nende kasutamiseks välja koolitada. Tehnika ja taristu arendamiseks tuleb aga hoolitseda õigeaegsete hangete väljakuulutamise eest. Kõige sellega tegeleb staabi tagalaosakond ehk A4.

Õhuväe arenguplaanide koostamise ning arendustegevuse planeerimisega tegeleb staabi planeerimis ja tsiviil-militaarkoostöö osakond ehk A5/9. Selle osakonna ülesanne on ka kriisiolukorras koostöö teiste väeliikide, avalike ja eraõiguslike institutsioonidega.

Tänapäevane õhuvägi on mõeldamatu ilma nüüdisaegse side- ja infotehnikata. Kogu selle kiiresti areneva valdkonna eest õhuväes hoolitseb staabi side- ja kommunikatsiooniosakond ehk A6. Osakond vastutab selle eest, et raadioside toimiks nii maa peal üksuste vahel kui ka taevas lennukite vahel, et andmeside erinevate üksuste ja juhtimiskeskuste vahel töötaks tõrgeteta. A6 vastutab ka side- ja infosüsteemide julgeoleku ning elektroonilise sõjaga seotud võimekuse eest.

Õhuväe staap asub Kaitseväe peastaabi hoones

Staabis on olemas ka finantsosakond A8, mis tegeleb eelkõige õhuväe eelarvega.

Kõigi nende osakondade töö nõuab suurt kirjavahetust – Kaitseväe teiste asutuste ja üksustega, NATO institutsioonidega, meie teiste välispartneritega, õhuväe allüksustega, paljude tsiviilasutustega jne. Suur osa sellest kirjavahetusest ja üldse dokumendihaldusest toimub tänapäeval digitaalselt. Kõige sellega tegeleb õhuväe staabi kantselei, mida võiks omal moel staabiks staabis nimetada. Et kantselei üks ülesanne on dokumente arhiveerida, siis võiks seda ka väeliigi mäluks pidada.

Kriisi- ja sõjaaja tingimustes staabi funktsioonid n-ö tihenevad. Kui rahuajal on staabi keskne ülesanne arendustegevus ja väljaõpe, siis sõjaajal on põhirõhk efektiivsel heidutusel ning luure ja lahingutegevuse korraldamisel õhuruumis. Kõik see toimub tihedas koostöös nii Eesti Kaitseväe teiste väeliikide kui ka meie NATO liitlastega. Olulised võtmesõnad sõjaaja tingimustes opereerimisele on integreeritus ning ühtsed protseduurid, mis lubavad erinevate NATO riikide õhuvägedel tegutseda ühtse NATO õhuväena. Erinevad riigid täidavad selles ühtses õhuväes erinevaid rolle. Eesti õhuväe staabi üks oluline nišivõimekus on panustada erineval tasemel õhuoperatsioonide planeerijatega, kes on võimelised töötama õlg õla kõrval meie liitlastega NATO õhukomponendi staabis. Sõjaaja õhuoperatsioonide juhtimise ja muude oskuste lihvimiseks käivad õhuväe teenistujad regulaarselt kursustel ning osalevad õppustel nii kodu- kui ka välismaal.

Eesti õhuväe staabi meeskond on valitud erialaste kogemuste ja juhtimispraktikaga ning vastava hariduse saanud õhuväelaste hulgast.

Õhuvägi sotsiaalmeedias

Õhuvägi Facebookis  Õhuvägi YouTubes    

Kaitseväe peastaap, 717 1155, mil[at]mil.ee, Juhkentali 58, 15007, Tallinn, Eesti.

Toetab Euroopa Liit - Eesti Riiklik Arengukava

Lehekülg vastab WCAG 2.0 AA taseme soovitustele. Lehekülg vastab XHTML 1.0 standardile Lehekülg vastab CSS 2.0 standardile

Vabandame! Teie veebilehitseja on liiga väike meie kodulehe külastamiseks.

We're sorry! Your browser is too small for this website.

Приносим извинения! Размеры вашего браузера слишком малы для посещения нашей страницы.