Kaitsevägi » Staabi- ja sidepataljon  

Uuendatud: 05.01.2015, kell 13:56

Staabi- ja sidepataljon

Staabi- ja sidepataljoni embleemStaabi- ja sidepataljoni ülem on major René Innos

sidesõlm 717 2000
korrapidaja 717 2099
faks 7172 008
e-post sidepataljon[at]mil.ee

Postiaadress

Staabi- ja sidepataljon
Filtri tee 12
10132 Tallinn

Väeosa spetsiifika

Staabi- ja sidepataljoni ülesanne rahutingimustes on tagada üleriigiliselt Kaitseväe peastaabi, väeosade ja Kaitseliidu vaheline side ning oma alluvusse kuuluvate sõjaaja ja reservüksuste ettevalmistamine. Lisaks peab pataljon tagama kaitseväele strateegilise side- ja infotehnoloogilise toetuse ning ellu viima kaitseotstarbelise side, infotehnoloogia ja elektroonilise sõja arendusprojekte. Samuti vastutab pataljon objektikaitse, korrapidamis- ja vahiteenistuse korraldamise eest väeosas ja kaitseväe peastaabis. Sõja ajal ei asu sidepataljon eesliinil, vaid tagab võitlevate üksuste ja peastaabi vahelise side.
 

Kaitseväe peastaap, 717 1900, mil[at]mil.ee, Juhkentali 58, 15007, Tallinn, Eesti.

Toetab Euroopa Liit - Eesti Riiklik Arengukava

Lehekülg vastab WCAG 2.0 AA taseme soovitustele. Lehekülg vastab XHTML 1.0 standardile Lehekülg vastab CSS 2.0 standardile