Veteranid » Tagatised veteranidele  

Uuendatud: 21.08.2019, kell 08:27

Tagatised veteranidele

Veteranile ja tema perele

 • Tegevväelase missioonieelne ja -järgne psühhosotsiaalne ettevalmistus

Veteranide psühhosotsiaalne ettevalmistus algab missioonieelse väljaõppe käigus, kus kõigile rahvusvahelisele sõjalisele operatsioonile suunduvatele tegevväelastele antakse eriväljaõpe, mis on eeldus paremaks toimetulekuks võimalikes psühholoogiliselt kriitilistes olukordades missioonil. Tegevväelastele jagatakse infot võimalikest missiooniga seotud riskidest, räägitakse sõduri ja tema pere stressifaktoritest, antakse ülevaade võimalikest missiooniga seotud psühholoogilistest probleemidest ning õpetatakse, kuidas käituda ja suhelda kriisiolukorras. Lisaks räägitakse veteranide sotsiaalsetest tagatistest ning tutvustatakse abi andmise protsessi võimaliku vigastada saamise korral.

Pärast rahvusvaheliselt sõjaliselt operatsioonilt naasmist viib kaitseväe psühholoogide meeskond veteranidega läbi missioonijärgsed grupitööd, mille käigus on kõigil grupitöös osalejatel võimalik turvalises keskkonnas ventileerida sõjalisel operatsioonil kogetut ning saada teavet missioonijärgse kohanemise hõlbustamiseks. Veteranid saavad anda tagasisidet ning teha ettepanekuid neid missioonil häirinud kitsaskohtade lahendamiseks. Missioonilt naasnutele jagatakse teavet Kaitseväe poolt pakutava psühhosotsiaalse toetuse kohta ning informeeritakse võimalusest pöörduda endale sobiva Kaitseväe psühholoogi individuaalsele vastuvõtule.

Tegevväelase missioonieelset ja -järgset sotsiaal-psühholoogilist ettevalmistust korraldab Kaitseväe psühholoogide ja sotsiaaltöötajate meeskond. Info ja kontaktid saab Toetuse väejuhatuse toetusteenuste keskuse tugikeskuselt, e-post toetusteenused[at]mil.ee

 • Teabepäevad missiooniperedele

Toetusteenuste keskuse tugikeskus korraldab kahel korral, üks kord enne missiooniüksuse väljasaatmist ning teine kord missiooniperioodi ajal enne missiooni lõppu, rahvusvahelisele sõjalisele operatsioonile suunduva tegevväelase perekonnaliikmetele Eesti eri piirkondades teabepäevi, kus peredele räägitakse võimalikest missiooniga seotud sõduri ja pere stressifaktoritest, abi saamise võimalustest, jagatakse teavet missioonipiirkonnas teeniva tegevväelase toetamise võimalustest ning informeeritakse peresid veteranide ja nende perede sotsiaalsetest tagatistest.

Teabepäevi korraldab Toetuse väejuhatuse toetusteenuste keskuse tugikeskus, e-post toetusteenused[at]mil.ee

 • Internetifoorum missiooniperedele

Internetifoorum missiooniperedele on internetikeskkond rahvusvahelisele sõjalisele operatsioonile suundunud tegevväelase perekonna toetamiseks missiooni ajal. Perekondadele antakse vajadusel jooksvat tagasisidet missioonipiirkonnas toimuvast, jagatakse infot missioonipiirkonda pakkide saatmise võimalustest ning perekondadel on võimalus suhelda nii üksteisega kui ka kaitseväe esindajatega kinnise internetifoorumi kaudu.

Internetifoorumisse juurdepääse haldab toetuse väejuhatuse toetusteenuste keskuse tugikeskus, e-post toetusteenused[at]mil.ee

 • Ööpäevaringne info- ja abitelefon

Ööpäevaringse info- ja abitelefoni number on 512 7307.

ÄRA JÄÄ OMA MUREGA ÜKSI- KÜSI ABI!

Ööpäevaringne info- ja abitelefon on avatud kõigile tegevväelastele, Kaitseväe tegevteenistusest väljunud veteranidele ning rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil viibiva tegevväelase perekonnaliikmete kriisinõustamiseks ning info ja abi saamiseks.

Välismaalt Eestisse helistades või tavatelefonilt helistades tuleb numbrile ette valida Eesti suunakood, see on +372.

Info- ja abitelefoni hoiab töös Toetuse väejuhatuse toetusteenuste keskuse tugikeskus, e-post toetusteenused[at]mil.ee

 • Heaoluprogramm missioonil viibivale veteranile

Infot heaoluprogrammi korraldajate kohta saab Toetuse väejuhatuse toetusteenuste keskuse tugikeskuselt, e-post kv.tugikeskus[at]mil.ee

 • Pakkide saatmine missioonipiirkonda

Rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil osaleva veterani perel ja lähedastel on võimalus saata veteranile missioonipiirkonda Kaitseväe kaudu tasuta pakk.
Pakkide saatmist missioonipiirkonda korraldab Toetuse väejuhatuse toetusteenuste keskuse tugikeskus, e-post toetusteenused[at]mil.ee 

 • Spaateenus missioonilt naasnud veteranile

Rahvusvaheliselt sõjaliselt operatsioonilt naasnud veteranile tagatakse pere missioonijärgse kohanemise soodustamiseks kolme kuu jooksul pärast missiooni 2-ööpäevane taastus- ja lõõgastusperiood koos perega spaa- ja tervisekeskuses. Iga missioonilt naasnud veteran broneerib endale ja oma perele sobiva spaateenuse kasutamise aja ise.

Spaade nimekiri:

AS Värska Sanatoorium
Väike-Rõsna küla, 65034 Setomaa vald, Võru maakond
372 7993 901
info[at]spavarska.ee
marilin.martin[at]spavarska.ee 

Sanatoorium Tervis ravispaahotell
Seedri 6, Pärnu 80010, Pärnumaa
372 4450 111, 372 4479 216
sales[at]spatervis.ee
karmen.laht[at]spa.ee 

ESTONIA Medical Spa & Hotel
Pärna12/Sääse 7, Pärnu 80012, Pärnumaa
372 4476 905 ; müügiosakond töötab E-R 8.00-17.00
sales[at]spaestonia.ee 

Tallink Spa & Conference Hotel
Sadama 11a, Tallinn 10111
372 6300 808
tellimuskeskus  on avatud  E-R  8.00-18.00
hotelbooking[at]tallink.ee 

Spaahotell Laine
Sadama 9/11, Haapsalu 90502
372 4724 409; müügiosakond töötab E-R 8.00-16.30
info[at]laine.ee 

Hestia Hotel Laulasmaa Spa
Puhkekodu tee 4, Laulasmaa küla 76702, Lääne-Harju vald, Harju maakond
372 6870 811
booking.laulasmaa[at]hestiahotels.ee 

Fra Mare Thalasso Spa
Ranna tee 2, Haapsalu 90403
372 472 4600, 372 4724 612; müügiosakond töötab E-R 8.00-16.30
sales[at}framare.ee 

Grand Rose SPA Hotell
Tallinna 15, Kuressaare 93811, Saare maakond
372 6667 018
info[at]grandrose.ee
kristjan[at]grandrose.ee 

Meresuu SPA & Hotel
Aia 48a, Narva-Jõesuu 29023, Ida-Virumaa
372 3579 600
sales[at]meresuu.ee
arina.grigorjeva[at]meresuu.ee

Lisainformatsiooni annab tekkivate küsimuste korral Kaitseväe toetuse väejuhatuse toetusteenuste keskus, e-post veteran[at]mil.ee 

 • Eluasemelaenu käendus sihtasutus KredEx vahendusel

Kõigil veteranidel on võimalus saada eluasemelaenu käendust Sihtasutus KredEx vahendusel. Eluasemelaenu käendus on mõeldud veteranile, kes soovib võtta laenu uue eluaseme ostmiseks või olemasoleva renoveerimiseks ning vähendada oma esmase sissemakse kohustust. 

Tagatist tutvustava infoga on võimalik täpsemalt tutvuda KredEx'i koduleheküljel.

Teatist eluasemelaenu käenduse taotlemiseks väljastab Kaitseväe Toetuse väejuhatuse toetusteenuste keskuse teenuskeskus.
Selleks saatke oma nimi, isikukood ja teatise saamise otstarve (märkige märgusõna – KredEx laenukäendus) e-posti aadressile veteran[at]mil.ee

 • Täiendus- ja ümberõppekulu hüvitamine veteranile (ettevalmistus tsiviilkarjääriks)

Tegevteenistusest lahkumisel tagatakse veteranile tsiviilkarjääriks ettevalmistus tegevteenistuses olles vastavalt karjäärinõustamisel koostatud täiend- ja ümberõppeplaanile. Veteranile hüvitatakse ühe kõrghariduse astme (rakenduskõrgharidus, bakalaureuse- või magistrikraad) või ühe kutse-, ameti- või erialakoolitusel osalemise õppekulu piirmäära ulatuses.

Õppekulu hüvitamise eeldus on karjäärinõustamisel osalemine ja koolitusplaani koostamine, viimase alusel hüvitatakse õppekulu.
Selleks, et osaleda karjäärinõustamisel, tuleb esitada Toetuse väejuhatuse toetusteenuste keskuse ülema nimele kirjalik taotlus täiend- või ümberõppe saamiseks, karjäärinõustamisele suunamiseks ja koolitusplaani koostamiseks.
Täiendus- ja ümberõppekulu hüvitamise alus on tegevteenistusest lahkuda sooviva veterani puhul:

 1. Vähemalt kaheaastane tegevteenistusstaaž.
   
 2. Osalemine rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil rahvusvahelise sõjalise koostöö seaduse tähenduses (mõiste viidud üle RiKS § 30).
   
 3. Tegevteenistusest vabastamise taotluse esitamine, mis on lahkumise soovi väljenduseks ning milles on välja toodud arvatav reservi arvamise kuupäev. Taotluse võib esitada varakult, ka mitu aastat enne tegevteenistusest lahkumist.
   
 4. Õppima asumine tegevteenistuses olles (enne reservi arvamist).
Tagatist tutvustav info asub siin.

Täiendus- ja ümberõppekulu hüvitamist veteranile korraldab Toetuse väejuhatuse toetusteenuste keskuse teenuskeskus, e-post veteran[at]mil.ee.
 • Tegevuteenistuspensioni suurendamine rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil osalemise eest

Tegevteenistuspensioni suuruse arvutamisel või ümberarvutamisel suurendatakse igal rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil osalemise eest veterani tegevteenistuspensioni 1% võrra.

Tagatist tutvustav info asub siin.

Rahvusvahelisele sõjalisele operatsioonile lähetamist kinnitava teatise väljastamiseks Kaitseväe poolt saatke palun oma nimi, isikukood, rahvusvahelistel sõjalistel operatsioonidel osalemise arv ning teatise saamise otstarve (märkige märgusõna – tegevteenistuspensioni suurendamine rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil osalemise eest) e-posti aadressile veteran[at]mil.ee.
Teatist tegevteenistuspensioni suurendamiseks rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil osalemise eest väljastab Kaitseväe peastaabi personaliosakond.

 • Kaplanite osutatavad teenused

Veteranil on võimalus pöörduda Kaitseväe kaplani poole, kelle kaudu võib saada järgnevaid teenuseid: religiooniõpetust, kiriklikke talitusi, abielu registreerimist, hingehoidu ja pihti.

Kaplanid osutavad järgmisi teenuseid:

 1. Religioonõpetus (leerikursus, Alfa-kursus) – need, kes soovivad liituda kirikuga või laulatada abielu, võivad paluda kaplanilt leerikursust.

 2. Kiriklikud talitused (ristimine, konfirmatsioon, laulatus, õnnistamine, matus) – kaplanid on valmis osutama tegevväelastele ja tema perekonna liikmetele vajalikku nõuannet ja toetust, et perekondlik sündmus (alates lapse ristimisest kuni pereliikme viimasele teekonnale saatmiseni) toimuks vastavalt traditsioonidele ja tavadele.

 3. Abielu registreerimine (seda teenust saavad osutada vaid need kaplanid, kellel on perekonnaseisutoimingute teostamise õigus).

 4. Hingehoid ja piht – kokkuleppel kaplaniga saab end registreerida tema juurde hingehoidlikule vestlusele või pihile. Hingehoidlikul vestlusel saab kaplaniga üheskoos läbi arutada kõik hingel olevad küsimused. Pihiga kaasneb pattude tunnistamine, kahetsus ja absolutsioon ehk pattude andeksandmine. Nii hingehoidliku vestluse kui ka pihi puhul kehtib pihisaladus.

Kaplani teenuseid koordineerib Kaitseväe kaplaniteenistus, e-post kaplanid[at]mil.ee

 • Psühholoogiline nõustamine

Veteranil on võimalus pöörduda Kaitseväe psühholoogi poole, kes on valmis osutama psühholoogilise nõustamise teenust ja abi.

Psühholoogiline nõustamine on nõustaja ja veterani vaheline privaatne kohtumine, kus saab rääkida pingetest ja konfliktidest, mis tekitavad rahulolematust ja tugevaid negatiivseid emotsioone. Nõustamisel analüüsitakse põhjuseid, mis on keeruliste olukordadeni viinud, arutatakse läbi kliendi võimalused probleemi lahendamiseks ning püstitatakse eesmärgid, mida klient soovib saavutada. See on võimalus väljendada raskeid ja allasurutud tundeid turvalises keskkonnas ning leida psühholoogi kaasabil lahendusi tulevikuks. Võite nõustamisele tulla üksi, koos lapse või teise pereliikmega või terve perega.

Meetodid? Meie psühholoogid kasutavad nõustamisel erinevate teraapiate põhimõtteid ja töövahendeid (nagu pereteraapia, kriisinõustamine, lahendusekeskne lühiteraapia jt).

Kui kaua kestab? Individuaalse nõustamise seanss kestab 50–60 minutit, perega kohtumine 1–1,5 tundi

Kui pikalt tuleb käia? Nõustamiskordade arv sõltub probleemi raskusest ja ulatusest. Mõnikord piisab ühest konsultatsioonist, vahel kujuneb nõustamise protsess kuudepikkusteks kohtumisteks.

KONTAKT:

Psühholoogilise nõustamise saamist koordineerib Toetusteenuste keskuse psühholoogiateenistus, e-post psuhholoogid[at]mil.ee, ööpäevaringse info- ja abitelefoni number on +372 512 7307.

 • Sotsiaalnõustamine

Veteranil on võimalus saada vajalikku nõuannet ja toetust sotsiaalnõustamise näol, mille eesmärk on sotsiaalsete probleemide tekkimist ennetada ning abistada juba tekkinud probleemide lahendamisel.

Sotsiaalnõustamine on vajaliku teabe andmine sotsiaalsetest õigustest ja seaduslike huvide kaitsmise võimalustest ning abistamine konkreetsete sotsiaalsete probleemide lahendamisel edaspidise toimetuleku soodustamiseks.
Sotsiaalnõustamise käigus antakse veteranile ülevaade võimalikest olemasolevatest sotsiaalsetest teenustest ja toetustest, otsitakse koostöös lahendusi sotsiaalmajandusliku funktsioneerimise ja iseseisva toimetulekuvõime parandamiseks.


Sotsiaalnõustamisteenuse saamist veteranile koordineerib Toetuse väejuhatuse toetusteenuste keskuse sotsiaalteenistus, e-post sotsiaaltootajad[at]mil.ee, ööpäevaringse info- ja abitelefoni number on 512 7307.
 • Veteranide ühing

Veteranide ühingute eesmärk on ühendada võimalikult suur hulk veterane organisatsiooni, mis võimaldab organiseerida nii veteranide täiendavat toetamist ja tunnustamist kui ka suunata heategevust (MTÜ Eesti Kaitseväe Veteranid).

Juhatuse esimees:

knd-mjr (erus) Valeri Saar
e-post: valeri.saar[at]mil.ee

Juhatuse liikmed:

kol-ltn Eero Kinnunen
e-post: eero.kinnunen[at]kaitseliit.ee

mjr Madis Toompalu
e-post: madis.toompalu[at]kaitseliit.ee

hr Janek Hamidžanov
e-post: janek.hamidzanov[at]gmail.com

hr Marko Kaseleht
e-post: marko.kaseleht[at]gmail.com

Kaitseväe peastaap, 717 1155, mil[at]mil.ee, Juhkentali 58, 15007, Tallinn, Eesti.

Toetab Euroopa Liit - Eesti Riiklik Arengukava

Lehekülg vastab WCAG 2.0 AA taseme soovitustele. Lehekülg vastab XHTML 1.0 standardile Lehekülg vastab CSS 2.0 standardile

Vabandame! Teie veebilehitseja on liiga väike meie kodulehe külastamiseks.

We're sorry! Your browser is too small for this website.

Приносим извинения! Размеры вашего браузера слишком малы для посещения нашей страницы.