Kaitseväe uudisedhttp://www.mil.ee/www.mil.ee viimased uudisedetWed, 20 Sep 2017 23:03:33 +0300Wed, 20 Sep 2017 23:03:33 +0300NATO vägede asejuht: järgmiseks kavandame regiooni tugevdamist õhu- ja merejõududegahttp://www.mil.ee/et/arhiiv/9901/nato-v%C3%A4gede-asejuht:-j%C3%A4rgmiseks-kavandame-regiooni-tugevdamist-%C3%B5hu-ja-merej%C3%B5ududega<p>Eile ja t&auml;na Eestis ametlikul visiidil viibinud NATO Euroopa v&auml;gede &uuml;lemjuhataja aset&auml;itja kindral James Everard &uuml;tles, et j&auml;rgmiseks on NATO-l kavas tugevdada Balti riikides ja Poolas paiknevaid NATO lahingugruppe &otilde;hu- ja merev&auml;eelementidega.&nbsp;</p><p>&bdquo;NATO maav&auml;e &uuml;ksused on siin v&auml;ga h&auml;sti ja kiiresti integreerunud, kuid peame neid tugevdama &otilde;hu- ja merev&auml;e elementidega. See on meie j&auml;rgmine v&auml;ljakutse nii Baltikumis kui Poolas,&ldquo; &uuml;tles kindral Everard Eestis, L&auml;tis, Leedus ja Poolas paiknevatest NATO lahingugruppidest r&auml;&auml;kides. <br /><br />Kindral Everardi s&otilde;nul on eelk&otilde;ige maa- ja &otilde;huj&otilde;udude koost&ouml;&ouml; &auml;&auml;rmiselt oluline ning see v&otilde;imaldaks lahingugruppide heidutus- ja kaitsev&otilde;imet veelgi parandada. Tema s&otilde;nul ei j&auml;&auml; augusti l&otilde;pus Briti h&auml;vitajate visiit Eestisse viimaseks ja selliseid koost&ouml;&ouml;harjutusi koos siinse NATO lahingugrupiga kavandatakse veel. <br /><br />&bdquo;Minu jaoks oli k&otilde;ige meeldivam see, et me olime Eesti kolleegidega k&otilde;ik &uuml;hel meelel selles, mida tuleb teha j&auml;rgmiseks. Olen senise progressiga rahul, aga palju on veel teha,&ldquo; lisas kindral Everard. <br /><br />Eestis kahep&auml;evasel visiidil viibinud kindral Everard kohtus kaitseministeeriumi kantsleri Jonatan Vsevioviga, kaitsev&auml;e juhataja kindral Riho Terrasega, k&uuml;lastas &Auml;mari lennubaasi ning asetas p&auml;rja Vabaduss&otilde;jas langenute m&auml;lestusehisele. Kindral sai &uuml;levaate regionaalsest julgeolekuolukorrast, NATO lahingugrupi tegevusest Eestis ja Venemaa &otilde;ppusest Zapad. <br /><br />Fotod: http://pildid.mil.ee/index.php?/category/58322</p>news_9901Wed, 20 Sep 2017 12:45:00 +0300Kaitseväe ühendatud õppeasutused korraldavad sõja- ja katastroofimeditsiini konverentsi http://www.mil.ee/et/arhiiv/9900/kaitsev%C3%A4e-%C3%BChendatud-%C3%B5ppeasutused-korraldavad-s%C3%B5ja-ja-katastroofimeditsiini-konverentsi<p>Kaitseväe ühendatud õppeasutuste sõja- ja katastroofimeditsiinikeskus korraldab 23. ja 24. novembril Tallinnas Viru Konverentsikeskuses konverentsi, kuhu on oodatud Kaitseväe, Kaitseliidu ja reservväelastest arstid, õed, parameedikud ning tsiviilmeedikud.</p><p>Konverentsi ettekandeid teevad oma ala spetsialistid Leedust, Soomest, Rootsist, Inglismaalt, Lõuna-Aafrika Vabariigist ja Eestist. Ettekanded on eesti ja inglise keeles ning soovi korral saab kasutada sünkroontõlget.</p> <p>Sel aastal on võimalus kuulata eksperte, kes räägivad oma kogemustest väljaõppe läbiviimisel, rahvusvahelisest koostööst ning katastroofidest, mis on Euroopat lähiajal tabanud.</p> <p>Konverentsi raames toimub ka näitus, kus tutvustatakse erakorralises meditsiinis, sõja- ja katastroofimeditsiinis ning väljaõppes kasutatavaid vahendeid ning erialast kirjandust.</p> <p>Sel aastal toimub konverents juba üheteistkümnendat korda ning lisaks tavapärastele ettekannetele on võimalus osaleda töötubades simulatsiooni ja traumahaige käsitlemise teemadel. Sel aastal on fookuses kriisiaja korraldus ning eelkõige väljaõpe kriisisituatsioonides toimetulekuks.</p> <p>Konverentsi tasu on ühe päeva eest 40 eurot ja kahe päeva eest 60 eurot. Üliõpilastele maksab üks päev 20 eurot ja kaks päeva 40 eurot. Eesti kaitseväelastele on osalemine tasuta.</p> <p>Konverentsile saab registreeruda kuni 19. novembrini. Registreerimisankeet asub <a href="http://www.ksk.edu.ee/soja-ja-katastroofimeditsiinikeskus/wdmc17/." target="_blank">siin</a>.</p> <p>Täiendav info wdmc@mil.ee või telefonidel +372 717 6474 ja +372 717 6473.</p>news_9900Tue, 19 Sep 2017 13:33:00 +0300Kaitseväe juhataja osales NATO sõjalise komitee konverentsilhttp://www.mil.ee/et/arhiiv/9899/kaitsev%C3%A4e-juhataja-osales-nato-s%C3%B5jalise-komitee-konverentsil<p>Kaitsev&auml;e juhataja kindral Riho Terras osales n&auml;dalavahetusel Albaania pealinnas Tiranas toimunud NATO s&otilde;jalise komitee konverentsil, mille arutelude keskmes olid alliansi k&auml;imasolevad operatsioonid ja s&otilde;jalise struktuuri muudatused.&nbsp;</p><p>Konverentsil osalenud 29 NATO riigi kaitsev&auml;gede juhatajate istungite teemadeks olid muuhulgas Afganistani toetusmissioon Resolute Support, Kosovo missioon KFOR, alliansi &uuml;ldine heidutushoiak ja NATO s&otilde;jalise struktuuri kaasajastamine.<br /><br />&bdquo;S&otilde;jalise struktuuri muudatusettepanekud tekitasid konstruktiivse diskussiooni, mille tulemiks olid konsensuslikud juhised edasisteks tegevusteks. NATO uuenev struktuur arvestab erinevaid ohustsenaariume, alliansi ambitsioone ning on eesm&auml;rgile kohanduv,&ldquo; &uuml;tles kindral Riho Terras, kelle s&otilde;nul v&otilde;tab struktuuriettepanek arvesse muutusi julgeolekukeskkonnas ning loob paremad eeldused heidutuseks ja efektiivsemaks kollektiivkaitseks tulevikus.<br /><br />Kongressil valiti ka 2018. aasta suvel ametikohustustesse asuv j&auml;rgmine NATO s&otilde;jalise komitee esimees, kelleks sai &Uuml;hendkuningriigi kindral Sir Stuart Peach. <br /><br />NATO s&otilde;jaline komitee on NATO k&otilde;rgeim s&otilde;jaline juhtorgan, kuhu kuuluvad k&otilde;ikide liikmesriikide kaitsev&auml;e juhatajad. Komitee &uuml;lesanne on NATO s&otilde;jalise poliitika ja strateegia v&auml;ljat&ouml;&ouml;tamise juhtimine, suuniste andmine NATO strateegilistele v&auml;ejuhatustele ning poliitiliste juhtstruktuuride n&otilde;ustamine s&otilde;jalistes k&uuml;simustes.</p>news_9899Mon, 18 Sep 2017 17:49:00 +0300Nädalavahetusel toimus kaks reservõppekogunemisthttp://www.mil.ee/et/arhiiv/9898/n%C3%A4dalavahetusel-toimus-kaks-reserv%C3%B5ppekogunemist<p>&Otilde;huv&auml;e &otilde;huseiredivisjoni ja toetuse v&auml;ejuhatuse reservv&auml;elased said m&ouml;&ouml;dunud n&auml;dalavahetusel v&auml;rskendada erialateadmisi oma &uuml;ksuste &otilde;ppekogunemistel, mis toimusid &Auml;mari lennubaasis ning P&auml;rnumaal Eametsas.</p><p>&Auml;maris kaks n&auml;dalat kestnud reserv&otilde;ppekogunemise k&auml;igus formeeriti reservv&auml;elastest mobiilse radarposti kaitse&uuml;ksus. &Otilde;huseiredivisjoni &uuml;lema major Gerry Karro s&otilde;nul suudab &otilde;ppekogunemisel harjutanud kaitse&uuml;ksus radarposti meeskonnaga &uuml;htselt tegutseda ning edukalt radars&uuml;steemi kaitset tagada.</p> <p>&bdquo;See omakorda v&otilde;imaldab &otilde;huseiredivisjoni kaitsev&auml;elastel keskenduda eelhoiatusfunktsiooni t&auml;itmisele NATO integreeritud &otilde;hukaitses&uuml;steemi osana. &Otilde;ppusel osalenud reservv&auml;elased n&auml;itasid ennast oma parimast k&uuml;ljest,&ldquo; &uuml;tles major Karro.</p> <p>L&otilde;ppenud n&auml;dalavahetusel viidi P&auml;rnumaal l&auml;bi toetuse v&auml;ejuhatuse formeerimiskeskuste juhtiv- ja reakoosseisu kolmep&auml;evane &otilde;ppekogunemine &bdquo;Punane Rebane 2017&ldquo;,&nbsp; kus harjutati formeerimiskeskuste p&uuml;stitamist ning sellega kaasnevate tegevuste planeerimist ning l&auml;biviimist.</p> <p>&bdquo;Reservv&auml;elased t&otilde;estasid taaskord, et eelneva v&auml;lja&otilde;ppe k&auml;igus omandatud oskused ei ole reservis oldud aja jooksul kuhugi kadunud ning ka koolitajad n&auml;itasid &uuml;les k&otilde;rget professionaalset taset,&ldquo; &uuml;tles toetuse v&auml;ejuhatuse staabi mobilisatsioonijaoskonna &uuml;lem major Mehis Born.</p> <p>&Otilde;huseiredivisjon on &otilde;huv&auml;e koosseisu kuuluv taktikaline &uuml;ksus, mille &uuml;lesandeks on j&auml;lgida Eesti &otilde;huruumis ja selle &uuml;mbruses toimuvat.</p> <p>Formeerimiskeskused on toetuse v&auml;ejuhatuse mobiilsed all&uuml;ksused ning nende p&otilde;hi&uuml;lesanne on t&auml;iendusreservi moodustamine ja ette valmistamine kaitsev&auml;ele.</p>news_9898Mon, 18 Sep 2017 14:48:00 +0300Liitlaste piloodid harjutavad Eesti õhuruumishttp://www.mil.ee/et/arhiiv/9897/liitlaste-piloodid-harjutavad-eesti-%C3%B5huruumis<p>K&auml;esoleva n&auml;dala t&ouml;&ouml;p&auml;evadel teevad Eesti kohal harjutuslende &Auml;mari lennubaasis teenivad Belgia &otilde;huv&auml;e piloodid h&auml;vituslennukitel F-16. Lennukid lendavad &uuml;le Eesti madallennu aladel ning mitte madalamal kui 152 meetrit (500 jalga) ja eelistatavalt asustatud punktidest eemal.<br /><br /></p><p>NATO liikmesriigid eraldavad &otilde;huv&auml;e &otilde;ppuste ja harjutuste, sealhulgas madallendude, l&auml;biviimiseks kindlad osad oma &otilde;huruumist. Ka Eesti, L&auml;ti ja Leedu on eraldanud oma &otilde;huruumis piirkonnad madallendude sooritamiseks. Madallende sooritatakse kokkuleppel lennuameti ja Lennuliiklusteeninduse aktsiaseltsiga.<br /><br />P&otilde;hja-Atlandi N&otilde;ukogu otsuse kohaselt valvavad NATO liikmesriikide &otilde;huj&otilde;ud Eesti, L&auml;ti ja Leedu &otilde;huruumi rotatsiooni korras alates 29. m&auml;rtsist 2004, mil Balti riigid said NATO liikmeks. Balti riikide &otilde;huturve moodustab osa NATO targa kaitse kontseptsioonist, mille eesm&auml;rk on s&auml;&auml;sta alliansi liikmesriikide ressursse, panustades erinevatesse v&otilde;imekustesse &uuml;hiselt.<br /><br />Belgia &otilde;huv&auml;e lennusalk v&otilde;ttis Balti riikide &otilde;huturbe &uuml;le 5. septembril. &Scaron;iauliai lennubaasis paikneb alates 30. augustist USA &otilde;huv&auml;e lennusalk, mille relvastuses on h&auml;vitajad F-15.</p>news_9897Mon, 18 Sep 2017 09:55:00 +0300