Kaitseväe uudisedhttp://www.mil.ee/www.mil.ee viimased uudisedetTue, 11 Dec 2018 14:12:23 +0200Tue, 11 Dec 2018 14:12:23 +0200KVÜÕA 2019. aasta õppemetoodilise konverentsi teemaks on „See aitab elus läbi lüüa!“http://www.mil.ee/et/arhiiv/10518/kv%C3%BC%C3%B5a-2019.-aasta-%C3%B5ppemetoodilise-konverentsi-teemaks-on-see-aitab-elus-l%C3%A4bi-l%C3%BC%C3%BCa%21<p>Kaitsev&auml;e &uuml;hendatud &otilde;ppeasutused kutsuvad 31. jaanuaril osalema Tartus &otilde;ppemetoodilisel konverentsil &bdquo;See aitab elus l&auml;bi l&uuml;&uuml;a!&ldquo;&nbsp;ehk &uuml;lekantavate p&auml;devuste m&otilde;testatud arendamine.</p><p>Konverentsi eesm&auml;rgiks on edendada diskussiooni &uuml;lekantavate p&auml;devuste arengu toetamisel ja jagada sellealaseid kogemusi. Lisanduvaks eesm&auml;rgiks on &otilde;ppeasutuste koost&ouml;&ouml; arendamine erinevate struktuur&uuml;ksuste ja rakendusk&otilde;rgkoolide vahel.</p> <p>&bdquo;Konverentsil arutame koos nende oskuste ja p&auml;devuste &uuml;le, mis aitavad elu erinevatel etappidel ja mida saab l&auml;bi &otilde;pe arendada,&ldquo; &uuml;tles konverentsi peakorraldaja Svetlana Ganina.</p> <p>Ettekannetega esinevad ning t&ouml;&ouml;tubasid korraldavad KV&Uuml;&Otilde;A &otilde;ppurid ja &otilde;ppej&otilde;ud, lisaks osalevad partnerid Sisekaitseakadeemiast, Eesti Lennuakadeemiast, kaitsev&auml;est ja Kaitseliidust.</p> <p>&Otilde;ppemetoodilised konverentsid, kus &uuml;heskoos arutatakse &otilde;ppekvaliteedi &uuml;le, toimuvad KV&Uuml;&Otilde;As alates 2014. aastast. Seniste konverentside teemad olid: &bdquo;T&otilde;husa ja kaasahaarava &otilde;ppe korraldamine k&otilde;rgkoolis&ldquo;, &bdquo;Ennast juhtiv &otilde;ppija&ldquo; ja &bdquo;&Otilde;ppija arengu toetamine&ldquo;.</p> <p>Konverentsil osalemiseks on vajalik eelregistreerimine aadressil&nbsp;<a href=\"https://www.ksk.edu.ee/labilook/\">https://www.ksk.edu.ee/labilook/</a></p> <p>Kaitsev&auml;e &uuml;hendatud &otilde;ppeasutused on ainus riigikaitseline k&otilde;rgkool Eestis, mis annab kutsehariduse, rakendusliku k&otilde;rghariduse ja magistrikraadi s&otilde;jalises juhtimises, t&auml;iend&otilde;ppe kursustel osalevad nii kaitsev&auml;elased, kaitseliitlased ja reservv&auml;elased &uuml;le Eesti ning v&auml;lismaalt. &Otilde;ppeasutused on ka Eesti s&otilde;jateaduse nurgakiviks, tehes koost&ouml;&ouml;d Eesti kui ka v&auml;lisriikide koolide, uurimisasutuste ja ettev&otilde;tetega.</p>news_10518Mon, 10 Dec 2018 15:21:00 +0200Uus jalaväerühm võtab Malis teenistusülesandeid ülehttp://www.mil.ee/et/arhiiv/10517/uus-jalav%C3%A4er%C3%BChm-v%C3%B5tab-malis-teenistus%C3%BClesandeid-%C3%BCle<p>Kaks nädalat tagasi Malisse operatsioonile Barkhane suundunud Eesti jalaväerühm Estpla-28 sooritas ühispatrulli koos Malis teenistust lõpetava rühmaga.</p><p>Eesti jalaväerühm Estpla-28 külastas ühispatrulli käigus Gao-s kahte linnaosa, suheldi kohalikega ning näidati eestlaste kohalolu. Rühmaülem nooremleitnant Mart Voolaiu sõnul olid kõik patrulli käigus kohatud linnaelanikud väga sõbralikud ning altid juttu rääkima.</p> <p>Estpla-28 võtab lahingvastutust üle Malis juba augusti kuust teeninud rühmalt Estpla-26. Eestlaste ülesandeks Malis on Gao linnas asuva Prantsusmaa välibaasi ja selle lähiümbruse julgeoleku tagamine. Kohalike olude ja eripäradega harjumise lihtsustamiseks mehitatakse ühiselt baasi julgestusposte ja pääslaid ning patrullitakse Gao sõjaväebaasi ümbruses. Jalaväerühm Estpla-26 lõpetab oma neli kuud kestnud missiooni tuleva nädala lõpus, mil siirdub tagasi Eestisse.</p> <p>Operatsioonil Barkhane teeniva kontingendi tuumiku moodustab jalaväerühm Estpla-28, mis koosneb enamjaolt Scoutspataljoni C-kompanii võitlejatest. Rühma toetab kohapeal mehaanikutest, logistikutest, sidemeestest ja meedikutest koosnev toetuselement.</p> <p>Operatsioon Barkhane on Prantsusmaa juhitav mässutõrjeoperatsioon Saheli piirkonnas mille eesmärgiks on toetada viie riigi (Mauritaania, Mali, Burkina Faso, Niger, Tšaad) võitlust islamiäärmuslastega ning seeläbi tõkestada ka Euroopasuunalist ebaseaduslikku immigratsiooni ja inimkaubandust.</p>news_10517Sun, 09 Dec 2018 11:50:00 +0200Viru jalaväepataljoni 101. aastapäev möödus rahvarohkelthttp://www.mil.ee/et/arhiiv/10516/viru-jalav%C3%A4epataljoni-101.-aastap%C3%A4ev-m%C3%B6%C3%B6dus-rahvarohkelt<p>Sel n&auml;dalal sai 1. jalav&auml;ebrigaadi Viru jalav&auml;epataljon 101. aastaseks. Kolm p&auml;eva kestnud aastap&auml;eva pidustustest v&otilde;ttis osa kokku &uuml;le 1000 inimese.&nbsp;</p><p>&bdquo;Teisele sajandile l&auml;heb pataljon distsiplineeritud ja v&otilde;itlusv&otilde;imelise &uuml;ksusena &ndash; meil on v&auml;ljakujunenud traditsioonid, selge identiteet, professionaalsed ja p&uuml;hendunud teenistujad ning me oleme pidevas valmiduses kaitsma Eesti riiki,&rdquo; &uuml;tles Viru pataljoni &uuml;lem kolonelleitnant Arno Kruusmann.<br /><br />Aastap&auml;evale p&uuml;hendatud &uuml;ritused kestsid kolm p&auml;eva. Kolmap&auml;eval osales pataljoni isikkoosseis traditsioonilisel jalgsir&auml;nnakul m&ouml;&ouml;da Vabaduss&otilde;ja lahingupaiku Sillam&auml;elt Utriale. Eile pidas pataljon aastap&auml;eva J&otilde;hvi keskv&auml;ljakul toimunud rivistusega, p&auml;rast mida toimus pidulik l&otilde;unas&ouml;&ouml;k ning pataljoni &uuml;lema vastuv&otilde;tt linnaku teenistujatele ning koost&ouml;&ouml;partneritele. <br /><br />Vastuv&otilde;tul m&auml;rgiti &auml;ra tublimad teenistujad ning kuulutati v&auml;lja aasta tegijaid. Eeskujuliku ja p&uuml;hendunud teenistuse eest p&auml;lvis aasta ohvitseri tiitli leitnant Priit P&otilde;dersalu, aasta allohvitseriks sai vanemveebel Toomas Veber.<br /><br />T&auml;na tuli linnakusse pea 600 last ja noort Ida-Viru haridusasutustest ning toimusid lahtised v&otilde;istlused laskmistes. <br /><br />Viru jalav&auml;epataljoni s&uuml;nnip&auml;ev on 6. detsembril 1917, kui kapten Hendrik Vahtram&auml;e asus Rakveres formeerima 4. Eesti polku. &Uuml;ksus taastati 22. mail 1992 J&otilde;hvis. Pataljon kuulub 1. jalav&auml;ebrigaadi koosseisu ning valmistab ette reservv&auml;elasi jalav&auml;epataljonidele.<br /><br />Fotod: https://pildid.mil.ee/index.php?/category/59132</p>news_10516Fri, 07 Dec 2018 18:11:00 +0200Logistikapataljoni sõdurid vandusid baaskursuse lõpetamisel Eestile truudusthttp://www.mil.ee/et/arhiiv/10515/logistikapataljoni-s%C3%B5durid-vandusid-baaskursuse-l%C3%B5petamisel-eestile-truudust<p>T&auml;na hommikul vandusid Eestile truudust 86 s&otilde;duri baaskursuse l&otilde;petanud ajateenijat, kes alustasid oktoobris oma teenistust toetuse v&auml;ejuhatuse logistikapataljonis. Peale v&auml;ljateenitud k&uuml;mnep&auml;evast puhkust j&auml;tkavad s&otilde;durid oma v&auml;lja&otilde;pet eriala- ja jalav&auml;etaktika kursustel.</p><p>&bdquo;Te olete h&auml;sti omandanud individuaalsed s&otilde;durioskused ja -teadmised ning teid t&auml;na vaatama tulnud l&auml;hedased v&otilde;ivad teie &uuml;le samamoodi uhkust tunda, nagu mina seda teen!&ldquo; &uuml;tles logistikapataljoni &uuml;lem kolonelleitnant Argo Reidla. <br /><br />Kursuse parimana l&otilde;petanud s&otilde;dur, reamees Aleksander Sits, p&auml;lvis pataljoni &uuml;lemalt eraldi t&auml;nu ning talle anti traditsiooniliselt &uuml;le nimeline t&auml;&auml;knuga. Kursuse parimat jagu ergutati pataljoni s&uuml;mboolikat kandvate meenetega. Peale rivistust oli kursuse l&otilde;petamise tseremooniat vaatama tulnud ajateenijate l&auml;hedastel v&otilde;imalik tutvuda s&otilde;durite elu- ja &otilde;pperuumidega. <br /><br />S&otilde;duri baaskursuse l&otilde;petamiseks pidid ajateenijad selle n&auml;dala alguses l&auml;bima ca 30 kilomeetrise l&otilde;pur&auml;nnaku, kus jao suuruste &uuml;ksustega orienteeruti maastikul nii p&auml;eval kui &ouml;&ouml;sel ning erinevate &uuml;lesannetega kontrollpunktides demonstreeriti hindajatele omandatud s&otilde;durioskuseid. <br /><br />Logistikapataljon on kaitsev&auml;e toetuse v&auml;ejuhatuse all&uuml;ksus, mille peamisteks &uuml;lesanneteks on v&auml;e&uuml;ksuse rahu- ja s&otilde;jaaja all&uuml;ksuste ettevalmistamine, v&auml;e&uuml;ksuse reserv&uuml;ksuste formeerimise l&auml;biviimine, v&auml;e&uuml;ksuse lahinguvalmiduse tagamine ja kaitsev&auml;e v&auml;e- ja struktuuri&uuml;ksustele logistilise toetuse osutamine. Logistikapataljon paikneb &Auml;mari lennubaasi territooriumil.<br /><br />Fotod: https://pildid.mil.ee/index.php?/category/59134</p>news_10515Fri, 07 Dec 2018 18:09:00 +0200Kaitseväe ühendatud õppeasutused andsid välja juubeliraamatuhttp://www.mil.ee/et/arhiiv/10514/kaitsev%C3%A4e-%C3%BChendatud-%C3%B5ppeasutused-andsid-v%C3%A4lja-juubeliraamatu<p>Kaitsev&auml;e &uuml;hendatud &otilde;ppeasutused (KV&Uuml;&Otilde;A) kogusid kokku oma 20 taastegutsemisaasta kohta k&auml;ivad m&auml;lestused, pildid ja t&auml;htsamad s&uuml;ndmused ning koondasid selle kokku m&auml;lestusraamatusse &bdquo;KV&Uuml;&Otilde;A 20&ldquo;.</p><p>&bdquo;Sarnaselt teiste v&auml;e&uuml;ksustega tegutseb KV&Uuml;&Otilde;A igap&auml;evases katkematus t&ouml;&ouml;r&uuml;tmis. Kaks aastak&uuml;mmet on &uuml;htlasi piisavalt pikk aeg, et tehtu ununema hakkaks ja juubeliraamatu koostamine andis hea v&otilde;imaluse s&uuml;steemseks pilguheiduks &otilde;ppeasutuse l&auml;himinevikule ning lisa talletamaks me ajaloolist m&auml;lu,&ldquo; &uuml;tles KV&Uuml;&Otilde;A &otilde;ppeosakonna juhataja Nele Rand.<br /><br />Raamatusse kirjutatud artiklites on sissevaade kirjeldatakse perioodi alates 1998. aastast, kui eralduti Eesti riigikaitse akadeemiast ja KV&Uuml;&Otilde;A kolis Tartusse, endisesse Kaitseliidu ja hilisemasse Eesti p&otilde;llumajanduse akadeemia majja Riia m&auml;el. Lugejale &uuml;levaate andmiseks r&auml;&auml;gitakse ka KV&Uuml;&Otilde;A kogu saja-aastasest ajaloost artiklis &bdquo;Sada aastat s&otilde;jav&auml;elisi haridusasutusi Eesti Vabariigis&ldquo;.<br /><br />&bdquo;Oleme p&uuml;&uuml;dnud s&otilde;nas ja pildis talletada kaante vahele kaitsev&auml;e &uuml;hendatud &otilde;ppeasutuste viimased kaks aastak&uuml;mmet, mis on &uuml;htlasi Eesti sajandipikkuse ohvitserihariduse oluline etapp. Juubeliraamatus on kesksel kohal meie inimesed: juhid, &otilde;ppej&otilde;ud, t&ouml;&ouml;tajad ja loomulikult &otilde;ppurid oma igap&auml;evaste tegemiste keskel,&ldquo; &uuml;tles raamatu peatoimetaja Andres Saumets, kelle s&otilde;nul on kajastatud ka &otilde;ppe- ja teadust&ouml;&ouml; arengut ning k&otilde;rgkooli arengutee olulisemaid verstaposte ja traditsioone, mis v&auml;&auml;rtustavad ohvitseride ning allohvitseride haridust ja loovad v&auml;&auml;rtuslikku &uuml;htsustunnet.<br /><br />Kaitsev&auml;e &uuml;hendatud &otilde;ppeasutused on ainus riigikaitseline k&otilde;rgkool Eestis, mis annab kutsehariduse, rakendusliku k&otilde;rghariduse ja magistrikraadi s&otilde;jalises juhtimises, t&auml;iend&otilde;ppe kursustel osalevad nii kaitsev&auml;elased, kaitseliitlased ja reservv&auml;elased &uuml;le Eesti ning v&auml;lismaalt. &Otilde;ppeasutused on ka Eesti s&otilde;jateaduse nurgakiviks, tehes koost&ouml;&ouml;d Eesti kui ka v&auml;lisriikide koolide, uurimisasutuste ja ettev&otilde;tetega.<br /><br />Raamatu artikleid saab lugeda siit: https://www.ksk.edu.ee/uldinfo-ja-kontakt/kvuoa-20/</p>news_10514Fri, 07 Dec 2018 10:41:00 +0200