Kaitseväe uudisedhttp://www.mil.ee/www.mil.ee viimased uudisedetMon, 21 Oct 2019 09:03:48 +0300Mon, 21 Oct 2019 09:03:48 +0300Lõppes lisaõppekogunemine Okashttp://www.mil.ee/et/arhiiv/10852/l%C3%B5ppes-lisa%C3%B5ppekogunemine-okas<p>Täna pärastlõunal lõppes pea nädal kestnud lisaõppekogunemine Okas, mille raames kaitsevägi formeeris reservväelastest kaks pataljoni.</p><p>„Lisaõppekogunemine kinnitas Eesti inimeste tahet oma riiki kaitsta, kui seda peaks vaja minema. Tänan kõiki õppusel osalenud reservväelasi, tegevväelasi, ajateenijaid, kaitseliitlasi, ametnike ja liitlasi nende pühendumise eest Eesti riigikaitsele,“ ütles kaitseväe juhataja asetäitja kindralmajor Indrek Sirel ja lisas, et kaitsevägi lõi õppuse raames keskkonna, kus oli võimalik harjutada kogu sõjalise riigikaitse käsuahela toimimist alates valitsuse otsusest kuni reservüksuste valmiduse saavutamiseni.</p> <p>Kaitsevägi saatis õppuse Okas raames koos ülekattega välja 2170 kutset, mis jõudsid kohale 1902 reservväelasele, kellest tuli õppusele 1464. Põhjusega vabastas kaitsevägi peale registreerimist üksuse kogunemiskohas 160 reservväelast.</p> <p>268 reservväelast ei andnud kaitseväele tagasisidet kutse kätte saamisest ega põhjendanud oma puudumist. Kaitsevägi selgitab välja puudumise põhjused.</p> <p>Kutse kätte saanutest tuli õppusele 77% reservväelastest. Nii 61. logistikapataljonis kui ka 23. jalaväepataljonis mehitati vajalikud ametikohad ja pataljonid saavutasid nõutud lahingvõime taseme. </p> <p>„Õppuse Okas üldeesmärk oli treenida ja hinnata üksuste lahingvalmiduse saavutamist ja harjutada formeerimisjärgseid tegevusi ja see eesmärk on esmasel hinnangul saavutatud. Kogusime väärtuslikke õpituvastusi kaitseväe ja Kaitseliidu lahinguvalmiduse protseduuride ja tegevuste parandamiseks ja neid õppetunde saame me ainult harjutades,“ ütles kindralmajor Sirel.</p> <p>„On parandamisruumi nii kaitseväe poolt, et kõik reservväelased saaksid kutsed kätte kuid ka reservväelased peavad teadma, milline on nende üksus, et ka juhul, kui elektroonilised kutse kätte toimetamise süsteemid ei tööta, suudaksid nad teha otsuse, kas nad on kohustatud õppusele tulema või mitte. Keerulises julgeolekuolukorras võib see olla otsustav, kas kaitsevägi suudab viia mobilisatsiooni läbi vajaliku kiirusega.“</p> <p>Vabariigi valitsus otsustas 15. oktoobril teenistusse kutsuda 61. tagalapataljoni reservväelased, kes said korralduse viivitamatult ilmuda kogunemiskohta. Järgmisel päeval otsustati kutsumist laiendada ning käsu teenistusse ilmuda said 23. jalaväepataljoni reservväelased.</p> <p>„Seda reservväelaste hulka vaadates on uhke tunne, et Eesti on kaitstud – kaitsetahe on tõesti kõrge. Kaitsemudel on üles ehitatud reservväele ja seepärast peamegi neid kokku kutsuma, et oskusi meelde tuletada. Välkõppekogunemine aga paneb proovile süsteemi, kuidas me oleme reaalses olukorras valmis reageerima,“ ütles 23. jalaväepataljoni ülem kolonelleitnant Mart Sirel.</p> <p>Esimene lisaõppekogunemine Okas toimus 2016. aastal ja täna lõppenud õppus oli järjekorras viies. Lisaõppekogunemistega kontrollitakse kogu riigikaitse käsuahela toimimist valitsuse otsuse langetamisest kuni kiirreageerimisstruktuuri reservväelaste kogunemiseni. Äsja lõppenud õppusega kutsuti lisaõppekogunemisele esmakordselt mitu üksust järjestikustel päevadel.<br /><br />Fotod: <a href="https://pildid.mil.ee/index.php?/category/59619">https://pildid.mil.ee/index.php?/category/59619</a></p>news_10852Sun, 20 Oct 2019 21:52:00 +0300Hiinas algavad ülemaailmsed sõjaväespordi maailmamängudhttp://www.mil.ee/et/arhiiv/10851/hiinas-algavad-%C3%BClemaailmsed-s%C3%B5jav%C3%A4espordi-maailmam%C3%A4ngud<p>T&auml;na algavad Hiinas Wuhanis 7. &uuml;lemaailmsed s&otilde;jav&auml;espordi maailmam&auml;ngud, millest v&otilde;tavad osa ka &uuml;heksa k&uuml;berv&auml;ejuhatuse spordir&uuml;hma ja 27 kaitseliidu liiget.</p><p>&bdquo;See on koht, kus riigid saavad n&auml;idata, kui tublid on nende s&otilde;durid, kui tublid on nende sportlased ning see peaks andma pildi kogu nende kaitsev&auml;e ja riigi tugevusest. Eestile on see samamoodi v&otilde;imaluseks ennast suurte riikidega v&otilde;rrelda. Siiamaani on meie sportlased igati v&auml;&auml;rikalt esindanud Eesti kaitsev&auml;ge ja Eesti riiki,&ldquo; &uuml;tles kaitsev&auml;e peastaabi v&auml;lja&otilde;ppejaoskonna &uuml;lem kolonel Mati Tikerpuu.</p> <p>&Uuml;lemaailmne S&otilde;jav&auml;espordi N&otilde;ukogu (CISM) on alates 1995 aastast iga nelja aasta j&auml;rel korraldanud S&otilde;jav&auml;elaste Maailmam&auml;nge (CISM Military World Games). Sel aastal toimuvad v&otilde;istlused 18-27. oktoobrini Hiinas Wuhanis. M&auml;ngudel v&otilde;isteldakse 27. erineval alal, osalema on kutsutud s&otilde;jav&auml;esportlasi 138. erinevast riigist.</p> <p>Video:&nbsp;<a href=\"https://www.youtube.com/watch?v=ials87jJ_rc\">https://www.youtube.com/watch?v=ials87jJ_rc</a></p>news_10851Fri, 18 Oct 2019 15:12:00 +0300Õppust Okas väisasid NATO kirdekorpuse esindajadhttp://www.mil.ee/et/arhiiv/10850/%C3%B5ppust-okas-v%C3%A4isasid-nato-kirdekorpuse-esindajad<p>Sel nädalal toimuva välkõppusega Okas tutvusid ka Poolas paikneva NATO kirdekorpuse esindajad, kes said ülevaate õppuse käigust ja Eesti mobilisatsiooniprotsessist.</p><p>„On väga oluline olla kohal sellise õppuse ajal. Eesti, Läti, Leedu ja ja Poola kuuluvad meie vastutusalasse ning võimekus jõuda ükskõik millisesse punkti oma vastutusalas väga lühikese etteteatamisega, tuvastamaks võimalik toetuse vajadus, on meile väga oluline. Selles mängivad olulist rolli ka riikides paiknevad NATO staabielemendid,“ ütles kirdekorpuse staabiülema asetäitja toetuse alal brigaadikindral Dariusz Zuchowski. „Lisaõppekogunemine OKAS annab suurepärase ülevaate Eesti mobilisatsiooniprotsessist, mille viib läbi kaitsevägi, kuid milles on ka teisi olulisi osapooli, näiteks siseministeerium. Õppuse jooksul nägime väga hästi organiseeritud mobilisatsiooniprotsessi, kuid olulisim on reservväelaste pühendumus ja valmisolek”, lisas kindral Zuchowski.</p> <p>Kirdekorpuse kolmeliikmeline meeskond väisas reservõppekogunemist kaitseväe juhataja asetäitja, kindralmajor Indrek Sireli kutsel. Visiidi käigus külastasid kirdekorpuse esindajad 1. ja 2. jalaväebrigaadi ning mobilisatsioonidepoosid.</p> <p>Lisaõppekogunemise Okas 2019 eesmärk on valmiduskontroll, mille käigus kontrollitakse riigikaitse käsuahela toimimist valitsuse otsuste langetamisest kuni kiirreageerimisstruktuuri reservväelaste kogunemiseni. Käimasoleva õppusega kutsuti lisaõppekogunemisele esmakordselt mitu üksust järjestikustel päevadel, kokku sai kutse rohkem kui 2200 reservväelast.</p>news_10850Fri, 18 Oct 2019 14:14:00 +03001. jalaväebrigaad võttis üle 23. jalaväepataljoni juhtimisehttp://www.mil.ee/et/arhiiv/10849/1.-jalav%C3%A4ebrigaad-v%C3%B5ttis-%C3%BCle-23.-jalav%C3%A4epataljoni-juhtimise<p>Kolmap&auml;eval lisa&otilde;ppekogunemisele kutsutud 23. jalav&auml;epataljon on j&otilde;udnud harjutusaladele, kus formeerimisj&auml;rgne v&auml;lja&otilde;pe j&auml;tkub 1. jalav&auml;ebrigaadi koosseisus, sest &otilde;ppuse Okas 2019 &uuml;ks osaeesm&auml;rke on kahe brigaadi omavahelise koost&ouml;&ouml; harjutamine.</p><p>&bdquo;Esmakordselt lisa&otilde;ppekogunemiste ajaloos on formeeritud kaks pataljoni suurust &uuml;ksust kahes erinevas kohas ja lisaks sellele harjutatakse protseduuri, kuidas toimub &uuml;ksuse juhtimisvastutuse &uuml;leandmine,&ldquo; &uuml;tles kolonelleitnant Antti Viljaste 1. jalav&auml;ebrigaadi staabi&uuml;lem, 1. jalav&auml;ebrigaadi &uuml;lema &uuml;lesannetes.</p> <p>2. jalav&auml;ebrigaadi &uuml;lem kolonel Tarmo Metsa lisas, et see v&otilde;imaldab edaspidi v&auml;e&uuml;ksuste koost&ouml;&ouml;d kiirendada ning lihtsustada &uuml;ksuste ristallutusi juba p&uuml;sitoimingute tasandil.</p> <p>Esmakordselt kutsuti lisa&otilde;ppekogunemisele mitu &uuml;ksust j&auml;rjestikustel p&auml;evadel. Teisip&auml;eval &otilde;ppusele kutsutud 61. tagalapataljon on kriitilise t&auml;htsusega riigikaitses&uuml;steemi toimimisel &ndash; just need reservv&auml;elased tagavad, et eile kutsutud 23. jalav&auml;epataljon ning teised &uuml;ksused oleks kiirelt valmis v&otilde;itlema.</p> <p>Lisa&otilde;ppekogunemise Okas 2019 eesm&auml;rk on valmiduskontroll, mille k&auml;igus kontrollitakse riigikaitse k&auml;suahela toimimist valitsuse otsuste langetamisest kuni kiirreageerimisstruktuuri reservv&auml;elaste kogunemiseni.<b></b></p>news_10849Thu, 17 Oct 2019 20:47:00 +0300Valitsus kutsub ka 23. jalaväepataljoni reservväelased lisaõppekogunemiselehttp://www.mil.ee/et/arhiiv/10847/valitsus-kutsub-ka-23.-jalav%C3%A4epataljoni-reservv%C3%A4elased-lisa%C3%B5ppekogunemisele<p><span>Valitsus pidas teist p&auml;eva j&auml;rjest telefoniistungi ja otsustas kutsuda eile alanud lisa&otilde;ppekogunemisele Okas veel 1467 reservv&auml;elast 23. jalav&auml;epataljonist. Need on lisaks eile kutse saanud 61. tagalapataljoni reservv&auml;elastele. Kokku on saanud kutse enam kui 2200 reservv&auml;elast. M&otilde;lema &uuml;ksuse lisa&otilde;ppekogunemine kestab n&auml;dala l&otilde;puni.</span></p><p><span>Lisa&otilde;ppekogunemine on harjutava iseloomuga, sest vahetu julgeolekuoht Eestile puudub j&auml;tkuvalt.</span><br /><br /><span>T&auml;na kutsutakse kaitsev&auml;e juhataja ettepanekul lisa&otilde;ppekogunemisele lisaks eile kutse saanud 61. tagalapataljonile ka 23. kergjalav&auml;epataljoni reserv&uuml;ksuse reservv&auml;elased.</span><br /><br /><span>23. kergjalav&auml;epataljoni reservv&auml;elased on kohustatud ilmuma viivitamatult Kaitsev&auml;e Akadeemia matkekeskusesse, mis asub Tartu linnas Raatuse 110.</span><br /><br /><span>Esmakordselt kutsutakse lisa&otilde;ppekogunemisele mitu &uuml;ksust j&auml;rjestikustel p&auml;evadel. Eile &otilde;ppusele kutsutud 61. tagalapataljon on kriitilise t&auml;htsusega riigikaitses&uuml;steemi toimimisel &ndash; just need reservv&auml;elased tagavad, et t&auml;na kutsutud 23. kergjalav&auml;epataljon ning teised &uuml;ksused oleks kiirelt valmis v&otilde;itlema.</span><br /><br /><span>Reservv&auml;elased saavad kontrollida, kas nemad on lisa&otilde;ppekogunemisele kutsutute seas, kaitsev&auml;ekohustuslaste registrist&nbsp;</span><a href=\"http://www.kaitsevaeteenistus.ee/\" class=\" icon-external icon-EE\">www.kaitsevaeteenistus.ee</a><span>. 23. kergjalav&auml;epataljoni reservv&auml;elased saavad lisainfot telefonilt 717 5010.</span><br /><br /><span>Lisa&otilde;ppekogunemise Okas 2019 eesm&auml;rk on valmiduskontroll, mille k&auml;igus kontrollitakse riigikaitse k&auml;suahela toimimist valitsuse otsuste langetamisest kuni kiirreageerimisstruktuuri reservv&auml;elaste kogunemiseni.</span><br /><br /><span>Kaitsev&auml;e &uuml;lesanne on tagada, et riik oleks valmis k&otilde;ikideks olukordadeks, ka nendeks, mille realiseerumise t&otilde;en&auml;osus on v&auml;ike. Kaitsev&auml;gi peab olema valmis Eestit kaitsma ning seda &otilde;ppustel harjutama.</span><br /><br /><span>Eesti reservarmeele tuginev riigikaitsemudel on t&otilde;estanud eluj&otilde;udu ja t&otilde;husust heidutusvahendina. Julgeolek ei teki iseenesest, seep&auml;rast peab Eesti korraldama ka rahuajal regulaarselt &otilde;ppuseid, et s&auml;ilitada ja t&otilde;sta reservstruktuuri kiirreageerimise v&otilde;imet.</span><br /><br /><span>Kaitsev&auml;gi kutsub regulaarselt reservv&auml;elasi pika, 120-p&auml;evase, etteteatamisega suurematele ja v&auml;iksematele &otilde;ppekogunemistele nagu Siil ja Kevadtorm.</span></p>news_10847Wed, 16 Oct 2019 10:06:00 +0300