Kaitseväe uudisedhttp://www.mil.ee/www.mil.ee viimased uudisedetWed, 29 Jan 2020 23:43:09 +0200Wed, 29 Jan 2020 23:43:09 +02001. Jalaväebrigaadi lahtise saalijalgpalliturniiri võitis Kalevi jalaväepataljonhttp://www.mil.ee/et/arhiiv/10950/1.-jalav%C3%A4ebrigaadi-lahtise-saalijalgpalliturniiri-v%C3%B5itis-kalevi-jalav%C3%A4epataljon<p>Eile kogunes 1. jalav&auml;ebrigaadi Tapa linnakusse 16 saalijalgpalli v&otilde;istkonda &uuml;le kaitsev&auml;e, et selgitada v&auml;lja ala parimad. Turniiri esikohta p&auml;lvis sellel aastal Kalevi jalav&auml;epataljoni meeskond.</p><p>Tasav&auml;gisel turniiril saavutas teise koha Kaitsev&auml;e Akadeemia v&otilde;istkond, kolmandale kohale platseerusid k&uuml;berv&auml;ejuhatuse saalijalgpallurid.</p> <p>Kalevi jalav&auml;epataljoni v&otilde;istkonna kapten nooremseersant Sten &Uuml;prus oli oma v&otilde;istkonna edus kindel juba oktoobris: &bdquo;Siis, kui s&uuml;gisese kutse mehi ja nende jalgpalli taset n&auml;gin, sain aru, et saamegi v&otilde;itjameeskonda kokku. Tegelikult ei olnud me ainukesed, kes siia v&otilde;itma tulid &ndash; vastased olid v&auml;ga head,&ldquo; &uuml;tles nooremseersant &Uuml;prus.</p> <p>Turniiri parimaks v&auml;ravavahiks tunnistati kadett Martin Lonn Kaitsev&auml;e Akadeemiast ning parima m&auml;ngija tiitliga p&auml;rjati reamees Freddie Heinmaa Kalevi jalav&auml;epataljonist.</p> <p>1. jalav&auml;ebrigaadi lahtist turniiri saalijalgpallis korraldatakse alates 2013. aastast.</p> <p>Fotod: <a href=\"https://pildid.mil.ee/index.php?/category/59769\">https://pildid.mil.ee/index.php?/category/59769</a></p>news_10950Wed, 29 Jan 2020 11:31:00 +0200Viru jalaväepataljoni sõdurid õpivad tegutsemist jao koosseisushttp://www.mil.ee/et/arhiiv/10949/viru-jalav%C3%A4epataljoni-s%C3%B5durid-%C3%B5pivad-tegutsemist-jao-koosseisus<p>1. Jalav&auml;ebrigaadi Viru jalav&auml;epataljoni s&otilde;durid &otilde;ppisid ja harjutasid sellel n&auml;dalal mehhaniseeritud jalav&auml;e all&uuml;ksuse kursuse raames masinatelt jalastumist, paiknemisala h&otilde;ivamist ning tegutsemist varitsusse sattumisel.</p><p>&bdquo;S&otilde;durite baas- ja erialaoskused on &uuml;ksikv&otilde;itleja tasemel meestel omandatud, n&uuml;&uuml;d peavad nad aru saama oma rollist all&uuml;ksuses. Aega v&otilde;tab nii soomukitega harjumine, &uuml;ksteise tunnetamine kui ka &uuml;lematel oma &uuml;ksuse &bdquo;k&auml;e alla saamine,&ldquo; &uuml;tles mehhaniseeritud jalav&auml;ekompanii &uuml;lem leitnant Priit P&otilde;dersalu.</p> <p>Aspirant Markus Kikkatalo oli &auml;sja l&otilde;ppenud harjutusel tegevv&auml;elasest r&uuml;hma&uuml;lema t&ouml;&ouml;varju rollis. R&uuml;hma juhtimist v&otilde;tab ta &uuml;le m&auml;rtsis p&auml;rast jaotaseme kursuse l&otilde;ppu. &bdquo;Minu panus on olnud veel v&otilde;rdlemisi v&auml;ike, aga vaikselt tekib ettekujutus enda r&uuml;hmast ja selle v&otilde;imekusest. S&otilde;durid &ndash; nii reamehed kui ka nooremseersantidest jao&uuml;lemad - on innukad ja tahtmist t&auml;is, n&uuml;&uuml;d on meie &uuml;lesanne neid juhtida &otilde;igele teele,&rdquo; &uuml;tles aspirant Kikkatalo.</p> <p>Jaotaseme all&uuml;ksuse kursus l&otilde;peb veebruaris lahinglaskmistega, sellele j&auml;rgneb r&uuml;hma- ning seej&auml;rel kompanii koosseisus tegutsemise &otilde;pe kuni &otilde;ppuseni Kevadtorm.</p> <p>Viru&nbsp; jalav&auml;epataljon kuulub 1. jalav&auml;ebrigaadi koosseisu. V&auml;lja&otilde;pe kestab pataljonis sarnaselt teiste kaitsev&auml;e &uuml;ksustega kaheksa- ja &uuml;ksteist kuud. V&auml;eosa peamine eesm&auml;rk on &otilde;petada v&auml;lja kaitsev&auml;e s&otilde;jaajakoosseisude jalav&auml;e rea- ja noorem juhtivkoosseis.</p> <p>Fotod: <a href=\"https://pildid.mil.ee/index.php?/category/59765\">https://pildid.mil.ee/index.php?/category/59765</a></p>news_10949Fri, 24 Jan 2020 14:40:00 +0200Estpla-34 andis Mali koolilastele üle Viimsi Gümnaasiumi õpilaste annetatud koolitarbedhttp://www.mil.ee/et/arhiiv/10948/estpla-34-andis-mali-koolilastele-%C3%BCle-viimsi-g%C3%BCmnaasiumi-%C3%B5pilaste-annetatud-koolitarbed<p>Eile k&uuml;lastas Malis terrorismivastasel operatsioonil Barkhane teeniv Estpla-34 Gao linna Wayehena algkooli ja lasteaeda ning andis seal &otilde;ppivatele lastele &uuml;le neile Viimsi g&uuml;mnaasiumi &otilde;pilaste poolt annetatud koolitarbed ja m&auml;nguasjad.</p><p>&bdquo;Operatsioonil Barkhane tuleb terroristide s&uuml;&uuml;l kannatada saanud kogukondasid aidata k&otilde;igi meetoditega &ndash; nii s&otilde;jaliste vahenditega julgeoleku tagamiseks igap&auml;evaselt kui ka tsiviil-militaarkoost&ouml;&ouml; raames abi k&auml;ttetoimetamisega neile, kellel sellest puudus on,&ldquo; &uuml;tles Estpla-34 &uuml;lem nooremleitnant Karl Saaver ning lisas, et &uuml;ksusel oli v&auml;ga hea meel Viimsi G&uuml;mnaasiumi &otilde;pilaste annetust edasi anda.</p> <p>Viimsi g&uuml;mnaasiumi abituriendi Minna-Liisa Hermani eestvedamisel alustatud annetuse abivajajateni viimiseks suhtlesid kaitsev&auml;elased Gao linnapeaga ja selle tulemusel valiti v&auml;lja Wayehena kool. P&auml;rast koolipoolset kinnitust, et neil on suur puudus &otilde;ppevahenditest, laadisid Estpla-34 liikmed koolitarbed ja m&auml;nguasjad Milremi mehitamata maismaas&otilde;idukile THeMIS, millega asjad patrulli ajal kooli toimetati.</p> <p>Wayehena kolmeklassilise kooli &otilde;petajad kinnitasid Eesti kaitsev&auml;elastele, et annetusest on palju abi. Koolihariduse andmine on vaeses piirkonnas keeruline, kuna enamikel vanematel ei jagu raha, et lastele &otilde;ppevahendeid muretseda. &Otilde;petajate s&otilde;nul tuleb m&otilde;ningaid vanemaid tuleb isegi veenda, et nad oma lapse kooli saadaksid, sest kooliharidus ei ole k&otilde;ikides kohalikes moslemikogukondades hinnatud ja &otilde;ppevahendid peetakse tarbetuks kuluks. Nii peavad m&otilde;ned lapsed haridust omandama ainult tunnis tahvlilt meelde j&auml;ttes, nad ei saa harjutada kirjutamist v&otilde;i &otilde;pitut kodus korrata.</p> <p>T&auml;nu Viimsi G&uuml;mnaasiumi &otilde;pilaste annetusele said Wayehena kooli k&otilde;ik 65 last endale vajalikud koolitarbed nagu vihikud, pliiatsid, vildikad ja joonistusplokid ning Wayehena koolil on &otilde;petajate s&otilde;nul n&uuml;&uuml;d korralik &otilde;ppevahendite tagavara v&auml;hemalt kooliaasta l&otilde;puni. Operatsioonil Barkhane teeniv Prantsuse pataljon lisas annetusele omalt poolt seljakotid, kuna mitmed lapsed pidid seni koolis k&auml;ima ema vana k&auml;ekoti v&otilde;i kilekotiga.</p> <p>Eesti s&otilde;durite &uuml;lesandeks Malis on Gao linnas asuva Prantsusmaa baasi ja selle l&auml;hi&uuml;mbruse julgeoleku tagamine. Operatsioonil Barkhane osaleva Eesti kontingendi tuumiku moodustab Scoutspataljoni jalav&auml;er&uuml;hm, mida toetab mehaanikutest, logistikutest, sidemeestest ja meedikutest koosnev toetuselement. Kokku on kontingendi suurus ligi 50 inimest.</p> <p>Prantsusmaa operatsioon Barkhane eesm&auml;rk on toetada viie Saheli regiooni riigi (Mauritaania, Mali, Burkina Faso, Niger, T&scaron;aad) v&otilde;itlust islami&auml;&auml;rmuslastega ja selle eesm&auml;rk on piirkonnas stabiilsuse loomine ning Euroopat puudutavate probleemide, n&auml;iteks terrorismivastane v&otilde;itlus ja ebaseadusliku immigratsiooni ohjamine. Lisaks Eestile toetab operatsiooni Suurbritannia transpordihelikopteritega ja Taani &otilde;huv&auml;ekomponendiga.</p> <p>Fotod: <a href=\"https://pildid.mil.ee/index.php?/category/59764\">https://pildid.mil.ee/index.php?/category/59764</a></p>news_10948Fri, 24 Jan 2020 10:33:00 +0200Sõdurilehe podcasti avasaates räägitakse ajateenistusse tulekusthttp://www.mil.ee/et/arhiiv/10947/s%C3%B5durilehe-podcasti-avasaates-r%C3%A4%C3%A4gitakse-ajateenistusse-tulekust<p>T&auml;nasest alustab S&otilde;durilehe podcast ehk taskuh&auml;&auml;ling, kus k&uuml;berv&auml;ejuhatuse ajateenija reamees Kristjan Johanson toob saatejuhina kuulajateni riigikaitsesse panustajate lood.&nbsp;</p><p>&bdquo;Enne ajateenistust oli mul endalgi raske kaitsev&auml;es eesootavat ette kujutada. S&otilde;durilehe taskuh&auml;&auml;ling annab ajateenijatele uue v&otilde;imaluse r&auml;&auml;kida oma teenistuskogemusest ja avab igap&auml;evaelus ettetulevaid teemasid rohkem nende endi vaatenurkadest,&ldquo; &uuml;tles podcasti saatejuht reamees Kristjan Johanson. &bdquo;Loodame, et saame kaitsev&auml;est ja ajateenistusest huvitatule pakkuda saadetega uut ja huvitavat infot, millest teistes kanalites veel r&auml;&auml;gitud pole.&ldquo;<br /><br />S&otilde;durilehe taskuh&auml;&auml;lingu saadetesse kutsutakse k&uuml;lla inimesi, kes peagi tulevad, on praegused v&otilde;i on neist saanud juba endised ajateenijad. Saadetes r&auml;&auml;gitakse sellest, mis toimub s&otilde;duri elus, kasarmus, metsalaagrites ja &otilde;ppustel.<br /><br />Avaepisoodis r&auml;&auml;givad enda kaitsev&auml;e kogemusest 1. jalav&auml;ebrigaadi pioneeripataljoni ajateenija nooremseersant Jaanika Paas ning 2. jalav&auml;ebrigaadi Kuperjanovi jalav&auml;epataljoni reservv&auml;elane reamees Artur Rehi.<br /><br />S&otilde;durilehe podcasti saab juba t&auml;na kuulata <a href=\"https://open.spotify.com/show/0MafHfpZlNvbK4TvIlwRhf\" title=\"Spotifys\">Spotifys</a> ja SoundCloudis. Peagi on v&otilde;imalik saateid kuulata ka YouTubes, Apple Podcasts, Google Podcasts ning teistest populaarsetest keskkondadest.<br /><br />S&otilde;durileht on 1994. aastal loodud kaitsev&auml;e kanal, kus kajastatakse kaitsev&auml;elaste teenistust nii s&otilde;nas kui pildis. Alates 2020. aastast salvestatakse ka taskuh&auml;&auml;lingu saateid. S&otilde;durilehe lugusid koostavad enamasti k&uuml;berv&auml;ejuhatuse strateegilise kommunikatsiooni keskuse ajateenijad.<br /><br />Kuula S&otilde;durilehe podcasti oma lemmikkeskkonnas: <br />Spotify: <a href=\"https://open.spotify.com/show/0MafHfpZlNvbK4TvIlwRhf \" title=\"https://open.spotify.com/show/0MafHfpZlNvbK4TvIlwRhf \">https://open.spotify.com/show/0MafHfpZlNvbK4TvIlwRhf </a><br />SoundCloud: <a href=\"https://soundcloud.com/sodurileht\" title=\"SoundCloudis\">https://soundcloud.com/sodurileht </a></p>news_10947Thu, 23 Jan 2020 14:14:00 +0200Scoutspataljon tähistas Pikksaare lahingu 101. aastapäevahttp://www.mil.ee/et/arhiiv/10946/scoutspataljon-t%C3%A4histas-pikksaare-lahingu-101.-aastap%C3%A4eva<p>Eile m&ouml;&ouml;dus 101 aastat Scoutspataljoni kuulsamast lahingust, Pikksaare jaama vabastamisest. Olulise t&auml;htp&auml;eva auks toimus 1. jalav&auml;ebrigaadi Tapa linnakus pataljoni pidulik rivistus ning temaatiline loeng.</p><p>Lahing Pikksaare jaama p&auml;rast toimus 21. jaanuaril 1919. aastal. R&uuml;nnaku tulemusel vallutas&nbsp;47-meheline Scoutspataljoni grupp jaama, mida kaitses hinnanguliselt 524&nbsp;punav&auml;elast.</p> <p>&bdquo;Samad k&uuml;simused, mis vaevasid toonaseid &uuml;lemaid, on aktuaalsed ka t&auml;nap&auml;eval. Kuidas tagada man&ouml;&ouml;vrile piisav mobiilsus, kuidas panna kokku soomus- ja jalav&auml;gi, kuidas l&uuml;&uuml;a endast &uuml;lekaalukamat vastast? Ilma vapruse ja meelekindluseta ei ole &uuml;kski plaan v&otilde;idukas,&ldquo; &uuml;tles Scoutspataljoni &uuml;lem major Eero Aija. &bdquo;Ma soovin teile t&auml;nasel p&auml;eval meelekindlust ja vaprust, et p&uuml;sida valitud teel. Teel, mis n&otilde;uab meilt t&auml;it p&uuml;hendumist teenistusele ning raskeid valikuid isiklikus elus. Soovin meile, et s&auml;ilitaksime selle p&uuml;hendumise ka siis, kui teha tuleb veelgi raskemaid otsuseid ning panna oma elu joonele, kui Eesti Vabariik seda meilt n&otilde;uab. Nii nagu seda tegid meie eelk&auml;iad t&auml;pselt 101. aastat tagasi,&ldquo; lisas ta.</p> <p>Rivistusel andis pataljoni&uuml;lem v&auml;eosa teenetem&auml;rgid k&uuml;mnele Scoutspataljoni kaitsev&auml;elasele, kes on silma paistnud pikaajalise ja eeskujuliku teenistusega.</p> <p>Pikksaare v&otilde;idu tunnustamiseks ja m&auml;letamiseks&nbsp;on lahingu nimi, erinevalt v&auml;eosa teistest&nbsp;v&otilde;idunimedest, kantud pataljoni lipule. Praeguste skautide jaoks on suuresti tegu v&auml;eosa vaimsuse, julguse ning pealehakkamise s&uuml;mboliga.</p> <p>Scoutspataljon on 1. jalav&auml;ebrigaadi koosseisus olev professionaalse v&auml;lja&otilde;ppega iseseisvaks lahingutegevuseks v&otilde;imeline man&ouml;&ouml;ver&uuml;ksus. Scoutspataljon asutati 21. detsembril 1918 ja taasasutati 29. m&auml;rtsil 2001.</p> <p><b>Fotod: </b><a href=\"https://pildid.mil.ee/index.php?/category/59761\">https://pildid.mil.ee/index.php?/category/59761</a></p>news_10946Wed, 22 Jan 2020 12:55:00 +0200