Kaitseväe uudisedhttp://www.mil.ee/www.mil.ee viimased uudisedetSat, 24 Aug 2019 21:41:50 +0300Sat, 24 Aug 2019 21:41:50 +0300Eesti õhuväelased osalevad Islandi õhuturbemissioonilhttp://www.mil.ee/et/arhiiv/10805/eesti-%C3%B5huv%C3%A4elased-osalevad-islandi-%C3%B5huturbemissioonil<p>Augusti alguses alustasid Ameerika &Uuml;hendriikide &otilde;huj&otilde;ud Islandil NATO &otilde;huturbemissiooni, millel osalevad ka kaks Eesti &otilde;huv&auml;elast &otilde;huoperatsioonide juhtimiskeskusest.&nbsp;</p><p>Islandi &otilde;huturvet tagatakse Keflaviki lennubaasist viie F-16 h&auml;vituslennukiga ning ligi 130 &otilde;huv&auml;elasega. USA &otilde;huj&otilde;udude koosseisus t&ouml;&ouml;tavad Eesti &otilde;huv&auml;e lahingvalvemeeskonna &uuml;lem ja identifitseerimisallohvitser, kelle &uuml;lesanneteks on vastavalt &otilde;hk-&otilde;hk treening- ja tuvastuslendude taktikaline kontrollimine ning &otilde;hupildi tootmine. <br /><br />Lisaks tavap&auml;rasele &otilde;huturberutiinile on juhtimis- ja teatamiskeskuse (control and reporting center ehk CRC) meeskonnal, kuhu kuuluvad ka eestlased, olnud v&otilde;imalus teha koost&ouml;&ouml;d nii Taani merev&auml;e alusega HDMS Hvidbj&oslash;rnen kui ka NATO eelhoiatuse ja &otilde;huruumi juhtimise s&uuml;steemi lennukiga AWACS. <br /><br />Islandil &otilde;huturbemissioonil osaleva &otilde;huv&auml;elase leitnant Alari Tihkani s&otilde;nul on erinevate s&uuml;steemide &uuml;hilduvus NATO operatsioonide &otilde;nnestumiseks v&otilde;tmet&auml;htsusega. <br /><br />&bdquo;Oleme neile andnud edasi enda teadmisi Balti &otilde;huturbe kogemuste najalt ning &otilde;ppinud ise ameeriklaste l&auml;henemisest erinevatele &otilde;huoperatsioonidele,&ldquo; &uuml;tles leitnant Tihkan. Ta lisas, et &uuml;htse NATO meeskonnana on missioon olnud edukas ning ameeriklastega koost&ouml;&ouml; sujunud suurep&auml;raselt. <br /><br />Missiooni v&auml;ltel on F-16 h&auml;vituslennukid &ouml;&ouml;p&auml;evaringses valmisolekus. Seni on vastutusalas h&auml;ire korras k&auml;idud tuvastamas kahte Vene F&ouml;deratsiooni &otilde;huj&otilde;udude Tu-142 t&uuml;&uuml;pi kaugmaa pommitajat.<br /><br />Islandi &otilde;huturbemissiooni eesm&auml;rgiks on NATO &otilde;huruumi terviklikkuse tagamine. Kuiv&otilde;rd Island on NATO liikmesriik, millel puudub &otilde;huturbev&otilde;imekus, tagavad riigi &otilde;huturvet rotatsioonide korras liitlased. Alates 2007. aastast on Ameerika &Uuml;hendriikide &otilde;huj&otilde;ud Islandi &otilde;huturvet taganud 12 korral ning Eesti &otilde;huv&auml;gi on seda toetanud k&uuml;mnel korral.</p>news_10805Wed, 21 Aug 2019 14:43:00 +0300Ligi 1700 ajateenijat lõpetasid sõduri baaskursuse ning andsid sõdurivandehttp://www.mil.ee/et/arhiiv/10804/ligi-1700-ajateenijat-l%C3%B5petasid-s%C3%B5duri-baaskursuse-ning-andsid-s%C3%B5durivande<p>Täna lõpetasid ligi 1700 suvel erinevates kaitseväe väeosades üle Eesti teenistust alustanud ajateenijat sõduri baaskursuse ning andsid sõdurivande.</p><p>„Täna liitute te vennaskonnaga, keda liidab ühine vanne kaitsta meie kõikide kodu. Vaadake kõiki neid inimesi, kes on tulnud teiega seda päeva jagama, sest nemad usuvad teisse ning neid te kaitsetegi! Pea püsti, rüht sirgeks ja julgelt edasi, sest teie oletegi need, kellest Eestimaa kaitsmine sõltub,“  ütles 1. jalaväebrigaadi ülem kolonel Vahur Karus Tapa linnakus toimunud rivistusel brigaadi ajateenijatele.</p> <p>„Mul on väga hea meel tervitada täna siin järjekordseid Eesti inimesi andmas tõotust kaitsta oma kodumaad vaenlase vastu kogu oma mõistuse ja jõuga, olles seda tehes valmis ohverdama oma elu. Need on karmid sõnad – ühed olulisemad mõtted kaitseväelase truudusevandest, kuid need ei kõla õõnsalt, sest antakse täna tõotusena oma kõige lähedasemate inimeste ees“, ütles logistikapataljoni ülem kolonelleitnant Argo Reidla Ämaris toimunud rivistusel logistikapataljoni ajateenijatele.</p> <p>Suvel teenistust alustanud sõdurid õppisid seitsme nädala vältel tundma teenistusrelva, orienteeruma maastikul, tegutsema väliharjutustel ning omandasid esmaabivõtteid, teadmisi kaitseväelisest käitumisest ning kaitseväeteenistust reguleerivatest õigusaktidest. Kursuse lõpus sooritasid sõdurid sõdurieksamid ning läbisid kursuse lõpurännaku.</p> <p>Sõdurite edasine teenistus jätkub kas autojuhikursusel või nooremallohvitseri baaskursusel. Nooremallohvitseride kursuse sõduritest saavad hiljem allüksuste ülemad, kes juba jaanuarist asuvad peamiselt oktoobrikutsega saabunud ajateenijaid juhtima.</p> <p>Fotod rivistustest: <a href="https://pildid.mil.ee/index.php?/category/59544">https://pildid.mil.ee/index.php?/category/59544</a>, <a href="https://pildid.mil.ee/index.php?/category/59545">https://pildid.mil.ee/index.php?/category/59545</a>, <a href="https://pildid.mil.ee/index.php?/category/59547">https://pildid.mil.ee/index.php?/category/59547</a>,</p> <p>Fotod lõpurännakutest: <a href="https://pildid.mil.ee/index.php?/category/59543">https://pildid.mil.ee/index.php?/category/59543</a>, <a href="https://pildid.mil.ee/index.php?/category/59542">https://pildid.mil.ee/index.php?/category/59542</a></p>news_10804Fri, 16 Aug 2019 15:00:00 +0300Sõjalaevad Wambola ja Admiral Cowan said uued komandöridhttp://www.mil.ee/et/arhiiv/10803/s%C3%B5jalaevad-wambola-ja-admiral-cowan-said-uued-komand%C3%B6rid<p>Täna Tallinnas Miinisadamas toimunud tseremoonial võttis mereväe staabi- ja toetuslaeva Wambola komandöri ülesanded üle kaptenmajor Deniss Tulin ning miinijahtija Admiral Cowani komandöriks määrati kaptenmajor Tanel Kangro.</p><p>„Kaptenmajor Tulini jaoks avaneb esimene võimalus komandöriks astuda. Varasemalt on ta andnud oma teadmisi edasi Kaitseväe Akadeemias, ent ta on ka sõjalaevadel merd sõitnud. Wambola kanda on tähtis roll nii mereväe staabilaevana kui ohvitserideks pürgivate kadettide väljaõppe toetamisel. Ühtlasi on staabi- ja toetuslaeva näol tegemist laevastiku kõige väiksemat süvist omava alusega, mis annab eeldused väga mitmekülgseks väljaõppeks,“ ütles mereväe ülem mereväekapten Jüri Saska.</p> <p>„Kaptenmajor Kangro on laevadel kogemusi omandanud juba varasemast teenistusest, olles juhtinud staabilaeva ning täitnud miinijahtijal komandöri abi kohustusi. Nüüd, kus oleme Sandown-klassi süsteeme uuendanud, tuleb Kangrol varasemaid teadmisi täiendada, õppides uusi süsteeme meie kasuks maksimaalselt tööle panema,“ ütles mereväekapten Saska.</p> <p>EML Admiral Cowan (pardatähisega M313) on Sandown-klassi miinijahtija. Sõjalaevale paigaldatud hüdrolokaatori ehk sonariga saab merest avastada ning klassifitseerida ankur- ja põhjamiine, et need seejärel allveeroboti või miinituukrite abiga kahjutuks teha.</p> <p>Pardatähisega A433 mereväe staabi- ja toetuslaev EML Wambola kuulub Lindormen-klassi. Alusel on staabiruumid ja mahukas kinnine miinitekk, mida saab kasutada väljaõppeks või miinituukrite toetuseks.</p> <p>Kaptenmajor Deniss Tulin on mereväes teenistuses alates 1996. aastast. Ta on teeninud laevadel EML Olev, EML Ahti ja EML Suurop. Lisaks on ta teeninud staabiohvitserina mereväebaasis ja laevastikus ning olnud mereväe põhikursuste ülem Kaitseväe Akadeemias.</p> <p>Kaptenmajor Tanel Kangro on mereväes teenistuses alates 2001. aastast. Ta on läbinud mereväeohvitseri keskastmekursuse Läti rahvuslikus kaitseakadeemias ning miinisõjakursuse Belgias. Varasemalt on ta teeninud mereväe laevadel EML Wambola, EML Ugandi, EML Sakala ja EML Ahti.<br /><br /> Mereväe peamine eesmärk on kaitsta Eesti territoriaalset terviklikkust ning riiklikke huvisid merel. Eestil on kolm miinitõrjesüsteemidega varustatud Sandown-klassi miinijahtijat, üks Lindormen-klassi staabi- ja toetuslaev, spetsiaalse väljaõppega miinituukrite grupp ning miiniinfokeskus, kus hallatakse ja täiendatakse Eesti vete miinisõjaga seonduvaid andmebaase.</p> <p>Fotod: <a href="https://pildid.mil.ee/index.php?/category/59546">https://pildid.mil.ee/index.php?/category/59546</a></p>news_10803Fri, 16 Aug 2019 14:19:00 +0300NATO staabielementi Eestis juhib kolonel Mart Vendlahttp://www.mil.ee/et/arhiiv/10802/nato-staabielementi-eestis-juhib-kolonel-mart-vendla<p>T&auml;na Tallinnas kaitsev&auml;e peastaabis toimunud tseremoonial v&otilde;ttis kolonel Mart Vendla kolonel Aron Kalmuselt &uuml;le NATO Eesti staabielemendi juhtimise.</p> <p>&nbsp;</p><p>&bdquo;NATO staabielement demonstreerib liitlaste p&uuml;hendumust ja solidaarsust. Staabielemendi n&auml;ol on tegemist &nbsp;NATO p&uuml;siva kohalolekuga Eestis, mis panustab kollektiivkaitsesse, sidudes nii rahvusliku kui liitlaste panuse. Mul on hea meel alustada teenistust Eestis ja anda oma panus nii Eesti kui laiema regiooni turvalisusesse&ldquo;, &uuml;tles kolonel Vendla.</p> <p>Kolonel Vendla teenis enne NATO staabielemendi juhi kohale asumist Brunssumi &uuml;hendv&auml;ejuhatuse staabis, kolonel Aron Kalmus j&auml;tkab teenistus P&otilde;hjadiviisis.</p> <p>Praegu kaheksas riigis (Eestis, L&auml;tis, Leedus, Poolas, Ungaris, Slovakkias, Rumeenias ja Bulgaarias) asuvate NATO staabielementide loomine otsustati 2014. aasta Walesi tippkohtumisel vastuseks muutunud julgeolekuolukorrale NATO idatiival. Eesti staabielement alustas tegevust 2015. aastal ning saavutas t&auml;isv&otilde;imekuse 2016 aastal. Neljak&uuml;mnest ametikohast pooled t&auml;idab Eesti ning &uuml;lej&auml;&auml;nud kohtadel teenivad Suurbritannia, Ameerika &Uuml;hendriikide, Hollandi, Poola, Ungari, Prantsusmaa, Kanada, Norra, Taani ja Saksamaa relvaj&otilde;udude esindajad</p> <p>Staabielemendi esmasteks &uuml;lesanneteks on NATO kiirreageerimis&uuml;ksuste ettevalmistusmeeskondade vastuv&otilde;tt Eestis ning nende planeerimisprotsessi toetamine. Nende &uuml;lesannete t&auml;itmine h&otilde;lmab tihedat koost&ouml;&ouml;d Eesti erinevate tsiviil- ja militaarasutuste vahel. T&auml;naseks on NATO staabielement t&otilde;estanud oma suutlikkust erinevate NATO &uuml;ksuste ning Eesti koost&ouml;&ouml;partnerite tegevuse koordineerimisel, staabielemendi isikkoosseis osaleb regulaarselt NATO &otilde;ppustel ning t&ouml;&ouml;gruppides. Olulisim v&auml;ljund staabielemendi tegevusest on NATOs Eesti kohta olukorrateadlikkuse t&otilde;stmine ja hoidmine.</p> <p>Eestis, L&auml;tis, Leedus ja Poolas, Slovakkias ja Ungaris asuvad NATO peakorteri staatuses olevad staabielemendid alluvad Poolas, Szczecinis asuvale kirdekorpusele ning Rumeenia ja Bulgaaria staabielemendid Napolis asuvale &uuml;hends&otilde;jakeskusele.</p> <p>Fotod: <a href=\"https://pildid.mil.ee/picture.php?/454141/category/59541\">https://pildid.mil.ee/picture.php?/454141/category/59541</a></p>news_10802Wed, 14 Aug 2019 17:10:00 +0300Peatselt Malist naasvat Eesti kontingenti tunnustati Prantsusmaa missioonimedaligahttp://www.mil.ee/et/arhiiv/10801/peatselt-malist-naasvat-eesti-kontingenti-tunnustati-prantsusmaa-missioonimedaliga<p>Malis teeniva Prantsusmaa taktikalise k&otilde;rbelahingugrupi Belleface &uuml;lem kolonel Nicolas James andis peatselt koju suunduvale Eesti kontingendile eelmise n&auml;dala l&otilde;pus &uuml;le Prantsusmaa Saheli piirkonna missioonimedalid.</p><p>&nbsp;&bdquo;Lahkuva kontingendi mehed ja naised tegid au Eesti kaitsev&auml;ele n&auml;idates selle n&otilde;udliku missiooni jooksul &uuml;les eeskujulikku distsipliini. Ma t&auml;nan teid nii enda kui kogu lahingugrupi nimel suurep&auml;rase t&ouml;&ouml; eest,&ldquo; &uuml;tles kolonel James.</p> <p>Missioonimedalitega tunnustatakse Prantsuse ja v&auml;lismaa s&otilde;dureid, kes on teeninud v&auml;lisoperatsioonidel Prantsusmaa armee ridades. Medalid saanud Eesti kontingent alustas oma rohkem kui nelja kuu pikkust teenistust Prantsusmaa m&auml;ssut&otilde;rjeoperatsioonil Barkhane aprillis ja naaseb Eestisse augusti keskpaigas. Eesti &uuml;ksuse teenistuskohaks on Malis Gao linna l&auml;hedal asuv Prantsusmaa s&otilde;jav&auml;ebaas. Kokku teenib jalav&auml;er&uuml;hma Estpla-30 ja toetuselemendi koosseisus Malis ligi 50 Eesti kaitsev&auml;elast.&nbsp;</p> <p>Prantsusmaa m&auml;ssut&otilde;rjeoperatsioon Barkhane eesm&auml;rk on toetada viie Saheli regiooni riigi (Mauritaania, Mali, Burkina Faso, Niger, T&scaron;aad) v&otilde;itlust islami&auml;&auml;rmuslastega ja anda seel&auml;bi panus Euroopa-suunalise ebaseadusliku immigratsiooni ja inimkaubanduse t&otilde;kestamiseks. Lisaks Eestile toetab operatsiooni Suurbritannia transpordihelikopteritega ja Hispaania &otilde;huv&auml;ekomponendiga.</p>news_10801Wed, 14 Aug 2019 15:58:00 +0300