Kaitseväe uudisedhttp://www.mil.ee/www.mil.ee viimased uudisedetTue, 19 Feb 2019 13:37:32 +0200Tue, 19 Feb 2019 13:37:32 +0200Talvelaager arendas kaitseväelaste talvesõja oskusihttp://www.mil.ee/et/arhiiv/10581/talvelaager-arendas-kaitsev%C3%A4elaste-talves%C3%B5ja-oskusi<p>N&auml;dalavahetusel l&otilde;ppes 1. jalav&auml;ebrigaadi k&uuml;mnep&auml;evane &otilde;ppus Talvelaager 2019, millest v&otilde;ttis osa &uuml;le tuhande kaitsev&auml;elase neljast riigist.</p><p>&Otilde;ppuse peaplaneerija major Mark Gannoni s&otilde;nul l&auml;ks talvelaager korda: &bdquo;Ilmataat &uuml;llatas meid p&auml;ris h&auml;sti &ndash; &otilde;ppuse esimestel p&auml;evadel k&uuml;lmaga ning viimases etapis sula ning libedusega. See omakorda andis osalejatele v&auml;ga hea v&otilde;imaluse &otilde;ppida ning harjutada talviseid v&otilde;tteid v&auml;ga erinevates tingimustes,&ldquo; &uuml;tles major Gannon.</p> <p>&Otilde;ppusel osalesid ka Ameerika &Uuml;hendriikide merejalav&auml;elased ja Rahvuskaartlased, kes olid liidendatud Scoutspataljoni koosseisu.</p> <p>&bdquo;Me saime teha koost&ouml;&ouml;d, &otilde;petada meie &Uuml;hendriikide liitlastele talves&otilde;ja v&otilde;tteid ning anda soojema kliimaga harjunud s&otilde;duritele kasulikke n&auml;pun&auml;iteid Eesti talves hakkamasaamiseks. &Otilde;ppus on n&auml;idanud, et kui peaks vaja minema, siis Ameerika &Uuml;hendriikide Rahvuskaardi liikmete n&auml;ol on Eestil &uuml;ks tugev kaitsja juures,&ldquo; &uuml;tles Scoutspataljoni &uuml;lem kolonelleitnant Tarmo Kundla.</p> <p>&Otilde;ppuse Talvelaager 2019 raames keskenduti s&otilde;japidamisele talvistes tingimustes. &Otilde;ppuse esimesel n&auml;dalal tuletati meelde talvetingimustes vajalikke &uuml;ksikv&otilde;itleja oskusi ning 13. veebruaril algas &otilde;ppuse aktiivne faas, kus harjutati kompanii tasemel tegevusi kaitselahingus, r&uuml;nnakul, varitsuses, t&otilde;kete &uuml;letamises ning meditsiini&uuml;lesannete lahendamises.</p> <p>Talvelaagris osalesid tegevv&auml;elased ja ajateenijad 1. jalav&auml;ebrigaadi staabist, Scoutspataljonist, luurekompaniist, staabi- ja sidekompaniist, lahingugrupis teenivad kaitsev&auml;elased &Uuml;hendkuningriigist ja Belgiast, ning kaitseliitlased Kirde, P&otilde;hja ja L&otilde;una maakaitseringkonna lahingugruppidest.</p> <p>Fotod: <a href=\"https://pildid.mil.ee/index.php?/category/59224\">https://pildid.mil.ee/index.php?/category/59224</a></p>news_10581Mon, 18 Feb 2019 16:42:00 +0200Küberväejuhatuse ajateenijad võitsid Garage48 häkatonil teise koha http://www.mil.ee/et/arhiiv/10580/k%C3%BCberv%C3%A4ejuhatuse-ajateenijad-v%C3%B5itsid-garage48-h%C3%A4katonil-teise-koha<p>8.-10. veebruarini toimunud Garage48 Arts &amp; Hardware h&auml;katoni v&otilde;itis meeskond Vendo, mille eesm&auml;rgiks oli luua toimiv protot&uuml;&uuml;p kalmuk&uuml;&uuml;nalde m&uuml;&uuml;giautomaadist. Teise koha v&auml;&auml;riliseks hinnati k&uuml;berv&auml;ejuhatuse ajateenijate meeskonna internetis turvalist k&auml;itumist &otilde;petav installatsioon.</p><p>Garage48 Arts &amp; Hardware h&auml;katonil j&auml;i 22-st algsest esitletud ideest s&otilde;elale 11 enim toetajaid kogunut ja 48 tunni jooksul ehitati reaalselt t&ouml;&ouml;tavad protot&uuml;&uuml;bid. Eesti Kunstiakadeemia, Tartu &uuml;likooli ja kaitsev&auml;e &uuml;hendatud &otilde;ppeasutuste toel toimunud &uuml;ritus toimus juba kuuendat korda.<br /> <br />Garage48 Arts &amp; Hardware 2019 v&otilde;itis meeskond Vendo, kelle eesm&auml;rgiks oli luua toimiv protot&uuml;&uuml;p kalmuk&uuml;&uuml;nalde m&uuml;&uuml;giautomaadist. Eriliseks tegid selle projekti p&auml;ikesepaneelid, mis lubaksid automaati liigutada vastavalt vajadusele ja hooajale. <br /> <br />Teise koha v&auml;&auml;riliseks hinnatud Kids vs Internet on h&auml;katoni pikaaegse partneri kaitsev&auml;e &uuml;hendatud &otilde;ppeasutuste koost&ouml;&ouml;s &uuml;ritusele saabunud k&uuml;berv&auml;ejuhatuse ajateenijate meeskonna poolt loodud installatsioon, mis &otilde;petaks keskastme &otilde;pilastele turvalist k&auml;itumist internetis. Teadlikkuse t&otilde;stmiseks ja n&auml;itlikeks &otilde;ppevahenditeks ehitati mitmed k&uuml;berruumis esile kerkivad interaktiivsed olukorrad. Tulevikus loodetakse projektist arendada programm, mida saaksid &otilde;ppematerjalina kasutada Eesti koolid, kuid esmakatsetus saab toimuma Tallinnas, Vabaduse platsil, kus k&uuml;berv&auml;ejuhatuse ajateenijad teemakohase installatsiooni p&uuml;sti panevad.<br /> <br />Kolmanda koha saavutanud projekt Waste Wizard tegeles taaskasutust propageeriva ideega.</p>news_10580Mon, 18 Feb 2019 12:27:00 +0200Logistikapataljonis lõppes selle aasta esimene sõduri baaskursushttp://www.mil.ee/et/arhiiv/10579/logistikapataljonis-l%C3%B5ppes-selle-aasta-esimene-s%C3%B5duri-baaskursus<p>Jaanuari alguses v&auml;lja&otilde;pet alustanud toetuse v&auml;ejuhatuse logistikapataljoni ajateenijad l&otilde;petasid t&auml;na &Auml;maris s&otilde;duri baaskursuse ning vandusid truudust riigile Eesti.</p><p>S&otilde;duri baaskursuse l&otilde;pueksamina l&auml;bisid ajateenijad selle n&auml;dala esimeses pooles pea 40-kilomeetrise l&otilde;pur&auml;nnaku, kus pidid kontrollpunktides kasutama erinevate &uuml;lesannete lahendamiseks kursusel &otilde;pitud s&otilde;durioskuseid ning orienteeruma maastikul nii p&auml;evastes- kui &ouml;istes tingimustes.</p> <p>Kursuse parimaks valiti reamees Hendrik Sild, kes sai pataljoni &uuml;lemalt ergutuseks nimelise t&auml;&auml;knoa, parimat jagu ergutati pataljoni s&uuml;mboolikat kandvate meenetega. Kokku l&otilde;petas kursuse 35 s&otilde;durit, kes j&auml;tkavad edasist teenistust autojuhtide ja nooremallohvitseride kursustel.</p> <p>P&auml;rast rivistust oli ajateenijatel v&otilde;imalik kursuse l&otilde;petamist j&auml;lgima tulnud l&auml;hedastele tutvustada pataljoni elu- ja &otilde;ppetingimusi.</p> <p>Logistikapataljon on kaitsev&auml;e toetuse v&auml;ejuhatuse all&uuml;ksus, mille peamisteks &uuml;lesanneteks on v&auml;e&uuml;ksuse rahu- ja s&otilde;jaaja all&uuml;ksuste ettevalmistamine, v&auml;e&uuml;ksuse reserv&uuml;ksuste formeerimise l&auml;biviimine, v&auml;e&uuml;ksuse lahinguvalmiduse tagamine ja kaitsev&auml;e v&auml;e- ja struktuuri&uuml;ksustele logistilise toetuse osutamine. Logistikapataljon paikneb &Auml;mari lennubaasi territooriumil.</p> <p>Fotod: <a href=\"https://pildid.mil.ee/index.php?/category/59225\">https://pildid.mil.ee/index.php?/category/59225</a></p>news_10579Fri, 15 Feb 2019 15:32:00 +0200Kaitsevägi sai juurde 26 kompaniiparameedikuthttp://www.mil.ee/et/arhiiv/10578/kaitsev%C3%A4gi-sai-juurde-26-kompaniiparameedikut<p>T&auml;na hommikul said &Auml;maris kaitsev&auml;e meditsiini v&auml;lja&otilde;ppekeskuses l&otilde;putunnistuse 34 kompaniiparameediku erialakursuse l&otilde;petajat, kelle hulgas oli 26 kaitsev&auml;elast ning 8 ametnikku Politsei- ja Piirivalveametist.</p><p>Kompaniiparameedikute erialakursus v&auml;ltas neli n&auml;dalat ning oli j&auml;tkukursuseks r&uuml;hmaparameedikute kursusele. Kursusel osalejad &otilde;ppisid elup&auml;&auml;stva meditsiiniabi osutamist lahing- ja kriisiolukordades, l&auml;bisid praktika kiirabis ning said v&auml;lja&otilde;pe baastasemel kasutatava meditsiinitehnika ja medikamentide tundmiseks.</p> <p>Kursuse parimaks &otilde;ppuriks tunnistati nooremseersant Harry Mart&otilde;nov Kalevi jalav&auml;epataljonist, keda seati heade tulemuste ning tugeva p&uuml;hendumuse t&otilde;ttu eeskujuks nii kursuslaste endi kui instruktorite poolt. Kursuse l&otilde;petas kokku 24 ajateenijat ja 2 tegevv&auml;elast kaitsev&auml;est ning 8 ametnikku Politsei- ja Piirivalveametist.</p> <p>Meditsiini v&auml;lja&otilde;ppekeskus on &Auml;maris asuv kaitsev&auml;e toetuse v&auml;ejuhatuse tervisekeskuse all&uuml;ksus, mille &uuml;lesandeks on kaitsev&auml;e meditsiinialase v&auml;lja&otilde;ppe korraldamine. Lisaks r&uuml;hma- ja kompaniiparameedikutele koolitatakse meditsiini v&auml;lja&otilde;ppekeskuses ka vanemparameedikuid, samuti toimuvad seal missiooni&uuml;ksuste meditsiinikursused.</p> <p>Fotod: <a href=\"https://pildid.mil.ee/index.php?/category/59226\">https://pildid.mil.ee/index.php?/category/59226</a></p>news_10578Fri, 15 Feb 2019 14:49:00 +0200Kaitseväe teadaanne seoses eilse surmajuhtumigahttp://www.mil.ee/et/arhiiv/10577/kaitsev%C3%A4e-teadaanne-seoses-eilse-surmajuhtumiga<p>Eile, 13. veebruaril kaitseväe keskpolügoonil juhtunud õnnetuses sai raskelt vigastada ja suri hiljem haiglas 1. jalaväebrigaadis teeninud 27 aastane nooremleitnant. </p><p>Traagiliselt surnud ohvitser alustas teenistust kaitseväes ajateenijana 2014. aastal ning pärast ajateenistust ja lühikest teenimist nooremallohvitserina asus ta õppima kõrgemas sõjakoolis, mille lõpetas 2018. aastal.</p> <p>Kaitsevägi avaldab kaastunnet tema lähedastele ja relvavendadele. Iga kaitseväelase kaotus on kaitseväe jaoks korvamatu. Kaitseväe linnakutes on lahkunud ohvitseri mälestuseks riigilipud langetatud poolde masti.</p> <p>Esialgsetel andmetel oli surmav vigastus tekitatud ohvitseri enda teenistusrelvaga, kuid kõigi surma asjaolude väljaselgitamiseks on alustatud kriminaalmenetlust.</p> <p>Kaitsevägi palub austada lahkunu lähedaste leina.</p>news_10577Thu, 14 Feb 2019 13:10:00 +0200