Kaitseväe uudisedhttp://www.mil.ee/www.mil.ee viimased uudisedetTue, 10 Dec 2019 00:00:05 +0200Tue, 10 Dec 2019 00:00:05 +0200Malis teeniv jalaväerühm käis enne koju suundumist viimases patrullishttp://www.mil.ee/et/arhiiv/10912/malis-teeniv-jalav%C3%A4er%C3%BChm-k%C3%A4is-enne-koju-suundumist-viimases-patrullis<p>Tänavu augusti alguses Malis teenistust alustanud jalaväerühm Estpla-32 patrullis eile viimast korda Gao linnas ning on valmis järgmisele rühmale teenistust üle andma.</p><p>Lisaks Estpla-32 liikmetele oli patrulli kaasatud eelmise nädala lõpus Gao baasi saabunud jalaväerühma Estpla-34 juhtkond.<br /><br />„Patrulli eesmärk oli tutvustada uue Eesti kontingendi võtmeisikutele eestlaste vastutusala, selle hulgas Gao linna ja anda ettekujutus Mali linnapatrulli eripäradest,“ ütles Estpla-32 rühmaülem leitnant Taavi Eesalu. <br /><br />Üle nelja kuu kestnud missiooni jooksul käisid Estpla-32 kaitseväelased 24 patrullis, mehitasid baasi valveposte 38 korral, olid 41 korda kiirreageerimisvalmiduses ja kaasasid Milrem Roboticsi mehitamata maismaasõidukit kuute patrulli. Jalaväerühm Estpla-32 naaseb Eestisse detsembri keskel.<br /><br />„Hoolimata tihedast graafikust on kogu üksus näidanud üles kõrget individuaalset valmisolekut ja suurt töötahet. Kõik andsid tugeva panuse, et meile püstitatud ülesanded operatsioonil Barkhane saaksid edukalt täidetud,“ ütles leitnant Eesalu. <br /><br />Operatsioon Barkhane on Prantsusmaa juhitav mässutõrjeoperatsioon Saheli piirkonnas mille eesmärgiks on toetada viie riigi (Mauritaania, Mali, Burkina Faso, Niger, Tšaad) võitlust islamiäärmuslastega ning seeläbi tõkestada ka Euroopasuunalist ebaseaduslikku immigratsiooni ja inimkaubandust.<br /><br />Fotod: <a href="https://pildid.mil.ee/index.php?/category/59717" title="https://pildid.mil.ee/index.php?/category/59717">https://pildid.mil.ee/index.php?/category/59717 </a></p>news_10912Mon, 09 Dec 2019 14:33:00 +0200Kaitseväe orkester annetas veteranide toetuseks üle 1000 eurohttp://www.mil.ee/et/arhiiv/10911/kaitsev%C3%A4e-orkester-annetas-veteranide-toetuseks-%C3%BCle-1000-euro<p>Kaitseväe orkester kogus Tallinnas ja Avinurmes toimunud sügiskontsertide käigus kaitseväe veteranide toetuseks 1060 eurot. </p><p>„Heategevusliku aspekti liitmine oma sügiskontsertidega oli meile esmakordne kogemus. Kuna tagasiside on olnud positiivne, siis plaanime sellest kujundada traditsiooni,“ ütles kaitseväe orkestri ülem kapten Simmu Vasar. <br /><br />Tallinnas ja Avinurmes toimunud sügiskontsertidel tulid orkestri repertuaarist esitamisele teosed sellistelt heliloojatelt nagu Dmitri Šostakovitš, Reinhold Glière, Michele Mangani, George Gershwin ja Margo Kõlar. Täna andis orkester kogutud annetuse üle MTÜ Eesti Kaitseväe Veteranid juhatuse esimehele erukindralmajorile Valeri Saarele. <br /><br />“Täname kaitseväe orkestrit, kes olid omal initsiatiivil valmis meid toetama, abikätt osutama. Kuna on pühade aeg, läheb osa annetusest veteranide peredele jõulumeeleolu loomiseks,” ütles erukindralmajor Saar. “Vaatamata sellele, et suuremal osal veteranidest läheb hästi, on ikkagi olemas sadu inimesi, kes vajavad abi. Tihti ei leia nad abistajat üles, seega peame meie neid leidma. Oleme nende jaoks olemas, valmis aitama.”<br /><br />MTÜ Eesti Kaitseväe Veteranid põhieesmärgiks on koondada Eesti kaitseväe veterane ning alaeesmärkideks muuhulgas veteranistaatuse ühiskondliku tunnustuse suurenemine, veteranide ja nende perekondade toetamine, koostöö arendamine teiste riikide analoogsete organisatsioonidega ning heategevuse korraldamine veteranide tegevuse toetamiseks.<br /><br />Kaitseväe orkestri ülesandeks on kindlustada muusikaga kõik riiklikud ja sõjaväelised tseremooniad. Orkestri repertuaaris on nii vigurmarssimisprogramm kui ka mitmed kontsertprogrammid süva- ja kergemast muusikast. Lisaks 40 professionaalsele sõjaväemuusikule mängivad orkestris ka muusikalise ettevalmistuse saanud ajateenijad.</p>news_10911Mon, 09 Dec 2019 12:08:00 +0200Küberväejuhatus aitas korraldada NATO suurimat küberõppust Cyber Coalitionhttp://www.mil.ee/et/arhiiv/10910/k%C3%BCberv%C3%A4ejuhatus-aitas-korraldada-nato-suurimat-k%C3%BCber%C3%B5ppust-cyber-coalition<p>T&auml;na l&otilde;ppeb Tartus kaitsev&auml;e akadeemia matkegrupi hoones toimunud NATO suurim k&uuml;ber&otilde;ppus Cyber Coalition, mille ettevalmistamisel ja korraldamisel oli oluline roll Eesti kaitsev&auml;e k&uuml;berv&auml;ejuhatusel.&nbsp;</p><p>&bdquo;Peamiselt t&auml;hendas see ligi 120-liikmelisele &otilde;ppuse juhtstaabile vajaliku t&ouml;&ouml;keskkonna tagamist ning meie k&uuml;berharjutusv&auml;lja baasil &otilde;ppuse virtuaalse arvutiv&otilde;rgu ja &uuml;he tehnilise stsenaariumi ettevalmistamist,&ldquo; &uuml;tles &otilde;ppuse toetusmeeskonna juht major Andres Kuusk k&uuml;berv&auml;ejuhatusest. Lisaks &otilde;ppuse toetamisele v&otilde;tsid Eesti k&uuml;berv&auml;elased koost&ouml;&ouml;s Kaitseliidu k&uuml;berkaitse &uuml;ksusega osa ka &otilde;ppusest endast. <br /><br />&bdquo;Oleme saanud hulga kogemusi, mida n&uuml;&uuml;d j&auml;rgnevatel n&auml;dalatel anal&uuml;&uuml;sida, et saaksime olemasolevaid protseduure ja koost&ouml;&ouml;d selle &otilde;ppuse baasilt t&auml;iustada,&ldquo; lisas major Kuusk. <br /><br />Esmasp&auml;eval alanud ja kaheteistk&uuml;mnendat korda toimunud &otilde;ppusest Cyber Coalition v&otilde;ttis osa ligi 1000 inimest 28 NATO liikmesriigist, 7 partnerriigist ning Euroopa liidust, kes &uuml;heskoos testisid ja harjutasid omavahelist koost&ouml;&ouml;d ning k&uuml;berkaitse v&otilde;imekusi pidevas muutuses olevate k&uuml;berruumi ohtude vastu.<br /><br />&bdquo;T&auml;navu keskendusime v&otilde;imete arendusele ning alliansi koost&ouml;&ouml;protseduuride t&auml;iustamisele NATO k&uuml;broperatsioonide keskusega,&ldquo; &uuml;tles &otilde;ppuse juht USA merev&auml;e kaptenmajor Robert Buckles. &bdquo;Eesti on end t&otilde;estanud k&uuml;bervaldkonna ja tehnoloogia juhtriigina ning meil on hea meel &otilde;ppust siin taaskord korraldada,&ldquo; lisas ta. <br /><br />Viiep&auml;evase &otilde;ppuse eesm&auml;rgiks oli pakkuda osalejatele fiktiivsel, kuid samas v&otilde;imalikult realistlikul stsenaariumil p&otilde;hinevat v&auml;ljakutset, mis v&otilde;imaldaks harjutada k&uuml;berkaitse tehnilisi ja juhtimistasandi protseduure, koost&ouml;&ouml;d erinevate riikide ja organisatsioonide vahel, tugevdada k&uuml;beroperatsioonide v&otilde;imekust ning testida infovahetuse t&otilde;husust ja otsuste langetamise protseduure. Sel aastal osalesid &otilde;ppusel partnerriikidena esmakordselt Gruusia, Jaapan ja Ukraina. <br /><br />Foto t&auml;navuselt &otilde;ppuselt. Allikas: <a href=\"https://twitter.com/NATO_ACT\" title=\"https://twitter.com/NATO_ACT\">https://twitter.com/NATO_ACT</a></p>news_10910Fri, 06 Dec 2019 11:11:00 +0200Reservohvitserid jagasid liitlastele lisaõppekogunemiste kogemusihttp://www.mil.ee/et/arhiiv/10909/reservohvitserid-jagasid-liitlastele-lisa%C3%B5ppekogunemiste-kogemusi<p>Reservohvitseride kogu (EROK) esindus jagas m&ouml;&ouml;dunud n&auml;dalal &Scaron;otimaal Edinburghis liitlasriikide reservohvitseridele Eesti &otilde;ppekogunemiste kogemusi ning arutas reservohvitseride j&auml;relkasvu k&uuml;simusi.&nbsp;</p><p>&bdquo;Eesti viimaste aastate lisa&otilde;ppekogunemised on tekitanud rahvusvahelises reservohvitseride kogukonnas elavat huvi ning n&auml;itavad, et ajateenistus on v&auml;ikeses riigis laiapindse riigikaitse peamisi alustalasid,&ldquo; &uuml;tles EROKi vanematekogu esimees ja rahvusvahelise reservohvitseride organisatsiooni CIOR asepresident kolonelleitnant Toomas Luman. &bdquo;Samas on &otilde;iguslikud k&uuml;simused, koost&ouml;&ouml; t&ouml;&ouml;andjatega ning reservv&auml;elaste tasustamine teemad, mis m&otilde;jutavad reservv&auml;elaste motivatsiooni ning riigi v&otilde;imalusi neid riigikaitsesse kaasata k&otilde;igis maades,&ldquo; lisas ta. <br /><br />EROKi esimehe major Andre Lillelehe s&otilde;nul on pingestuv julgeolekuolukord kogu maailmas pannud paljusid riike oma senist reservv&auml;e poliitikat &uuml;mber vaatama. &bdquo;CIOR tegutseb selle nimel, et arusaamad reservv&auml;elaste kaasamisest muutuks NATO liikmesriikide seas &uuml;htsemaks, CIORi raames on reservv&auml;elastel hea v&otilde;imalus &otilde;ppida teiste riikide kogemustest ning viia reservv&auml;elaste teemad NATO s&otilde;jalise juhtkonnani,&ldquo; &uuml;tles major Lilleleht. <br /><br />NATO reservj&otilde;udude komitee (NRFC) koguneb kaks korda aastas, et koordineerida CIORil ja NATO s&otilde;jalise juhtkonnaga riikide tegevust reservv&auml;gede valdkonnas. <br /><br />Eesti Reservohvitseride Kogu (EROK) on sel aastal koos &Uuml;hendkuningriigiga rahvusvahelise reservohvitseride konf&ouml;deratsiooni kaas-eesistuja. Sel suvel v&otilde;&otilde;rustas Eesti CIORi kongressi, militaarv&otilde;istluse ja seminaride raames enam kui 700 reservv&auml;elast 26 riigist. <br /><br />1948. aastal loodud rahvusvaheline reservohvitseride konf&ouml;deratsioon CIOR (Conf&eacute;d&eacute;ration Interalli&eacute;e des Officiers de R&eacute;serve) on suurim reservohvitseride esindusorganisatsioon maailmas, mis &uuml;hendab pea miljonit reservv&auml;elast 36 riigist. Organisatsiooni peamised &uuml;lesanded on NATO n&otilde;ustamine ja toetamine reservteenistuse k&uuml;simustes, reservv&auml;elaste esindamine suhetes t&ouml;&ouml;andjatega ning reservohvitseride professionaalne arendamine. <br /><br />1997. aastal asutatud Eesti Reservohvitseride Kogusse kuulub t&auml;na &uuml;le 450 reservohvitseri erinevatelt elualadelt.</p>news_10909Fri, 06 Dec 2019 08:44:00 +0200Suurtükiväelased tähistasid Püha Barbara päeva http://www.mil.ee/et/arhiiv/10908/suurt%C3%BCkiv%C3%A4elased-t%C3%A4histasid-p%C3%BCha-barbara-p%C3%A4eva<p>Eile t&auml;histasid suurt&uuml;kiv&auml;elased oma kaitsep&uuml;haku P&uuml;ha Barbara p&auml;eva pannes proovile enda teadmised m&auml;lum&auml;ngus kui v&otilde;ttes omavahel m&otilde;&otilde;tu f&uuml;&uuml;silistes tugevustes.</p><p>&bdquo;Ajalooliselt on P&uuml;ha Barbara olnud k&otilde;igi kaitsja, kes tegeleva l&otilde;hkeainega - kaevurid, pioneerid, suurt&uuml;kiv&auml;elased ja hiljem lisandusid sinna nimistusse ka &otilde;hut&otilde;rjujad. Ja p&otilde;hjuse, miks oli vaja eraldi kaitsep&uuml;haku olemasolu, seisnes selles, et ennemuistsel ajal olid l&otilde;hkeained kui nende hoiustamistingimused v&otilde;rreldes t&auml;nap&auml;evaga palju ebastabiilsemad. Seega juhtus palju &bdquo;nii-&ouml;elda&ldquo; t&ouml;&ouml;&otilde;nnetusi, mist&otilde;ttu oli vaja oma kaitsep&uuml;hakut, kelleks valiti P&uuml;ha Barbara,&ldquo; &uuml;tles suurt&uuml;kiv&auml;epataljoni operatiivsektsiooni &uuml;lem major Rauno Viitmann.<br /><br />Traditsiooniliselt v&otilde;tavad ajateenijad Tapal P&uuml;ha Barbara p&auml;eva puhul omavahel m&otilde;&otilde;tu nii m&auml;lum&auml;ngus kui erinevates v&otilde;istlustes, mis n&otilde;uavad head f&uuml;&uuml;silist tugevust, huumorimeelt ning suurt teadmiste pagasit. See aasta olid m&auml;rks&otilde;nadeks j&otilde;ud ja m&otilde;te. <br /><br />J&otilde;ud &ndash; kombineeritud kiiruse, osavuse v&otilde;istlus, mis pani proovile koost&ouml;&ouml; oskuse, j&otilde;u ja vastupidavuse ning kiiruse. M&otilde;te &ndash; m&auml;lum&auml;ng sisaldas teadmisi alustades pop- kulutuurist ja l&otilde;petades STV ajalooga. <br /><br />Koondtulemuste alusel v&otilde;itis tulejuhtide meeskond, mis oli kokku pandud erinevate v&auml;eosade tulejuhtidest, kes osalevad Tapal suurt&uuml;kiv&auml;es toimuval erialakursusel.<br /><br />Suurt&uuml;kiv&auml;elastest tegevv&auml;elastele on sama n&auml;dala reedel, ehk homme kavas pidulik koosviibimine, mis tavaliselt sisaldab bowlingut, uute suurt&uuml;kiv&auml;elaste vastuv&otilde;tmist vennaskonda ja m&otilde;nusat istumist omavahel, kus igap&auml;evased jagelemised ja mured unustatakse v&auml;hemalt &uuml;heks &otilde;htuks.<br /><br />Legendi kohaselt oli Barbara isa paganausklik Discorus, kes p&uuml;hendas end peale oma naise surma vaid t&uuml;trele. Barbara erakordse ilu t&otilde;ttu lukustas Discorus oma t&uuml;tre torni, et &uuml;kski mees tema ilu ei n&auml;eks. Ajapikku hakkas Barbara oma isa &otilde;petatud usus kahtlema ning ta otsustas p&uuml;hendada oma elu t&otilde;elise jumala otsimisele ja veeta oma elu neitsina. Murelik isa andis selle peale loa t&uuml;trel v&auml;ljas k&auml;imiseks, et ta oma meelt muudaks. <br /><br />&Uuml;hel p&auml;eval kohtas neiu kaupmeheks maskeerinud preestrit, kes &otilde;petas Barbarale usku ja l&otilde;puks ristis ta. Discorus ehitas sama ajal luksuslikku saunamaja, kuhu Barbara lasi salaja paar muudatust teha, lisades sinna kristlikke elemente. Kui Discorus muudatustest t&uuml;trega arutama l&auml;ks tunnistas Barbara, et on kristlane, mille peale isa vihastas ja lasi oma t&uuml;tart piinata ning l&otilde;puks ka m&otilde;rvas ta. Kohe peale seda tuhastas Dicoruse piksel&ouml;&ouml;k taevast. <br /><br />St. Barbara on kaitsep&uuml;hak suurt&uuml;kiv&auml;elastele, arhitektidele ja ehitajatele, kaevuritele, vangidele, tulet&otilde;rjujatele, meremeestele ja nendele, keda &auml;hvardab surm ilma sakramendita; tema abi v&otilde;ib paluda tule, &auml;ikese ja plahvatuste vastu. Tema m&auml;lestusp&auml;eva peetakse traditsiooniliselt 4. detsembril.</p>news_10908Thu, 05 Dec 2019 15:27:00 +0200