Kaitseväe uudisedhttp://www.mil.ee/www.mil.ee viimased uudisedetSat, 27 May 2017 03:34:50 +0300Sat, 27 May 2017 03:34:50 +0300Lõppes seni suurim Kevadtormhttp://www.mil.ee/et/arhiiv/9767/l%C3%B5ppes-seni-suurim-kevadtorm<p>Kaitsev&auml;e keskpol&uuml;goonil peeti t&auml;na pidulik rivistus, millega loeti kolm n&auml;dalat v&auml;ldanud Kevadtorm l&otilde;ppenuks.</p><p>&bdquo;Kevadtorm on selleks korraks l&auml;bi. Nagu viimastel aastatel kombeks t&otilde;deda, oli taas tegu k&otilde;igi aegade k&otilde;ige suurema Kevadtormiga,&ldquo; &uuml;tles kaitsev&auml;e juhataja kindral Riho Terras rivistusel. &bdquo;&Otilde;ppuse suurus on kindel m&auml;rk sellest, et peame &uuml;htviisi t&auml;htsaks nii oma enda iseseisva kaitsev&otilde;ime edasiviimist kui ka kollektiivse kaitse tugevdamist.&ldquo;</p> <p>Kaitsev&auml;e juhataja s&otilde;nul on Kevadtormi peamine eesm&auml;rk pataljonide kokku harjutamine ning selle hindamine enne reservi suunamist. &bdquo;Ajateenijad on k&otilde;ige keskmes,&ldquo; &uuml;tles kindral Terras. &bdquo;Kevadtorm on parim v&otilde;imalik viis teie ajateenistuse jooksul kogutud teadmiste, oskuste ja kogemuste proovile panekuks.&ldquo;</p> <p>Samuti t&auml;nas kindral Terras kaitseliitlasi ning liitlas- ja partnerriikide s&otilde;dureid, kes lisasid &otilde;ppusele v&auml;rvi nii oma tehnika kui kogemustega.</p> <p>Kevadtormi l&otilde;purivistusel olid rivistunud 1. ja 2. jalav&auml;ebrigaadi ning liitlaste &uuml;ksused, samuti kaitsev&auml;e orkester. K&uuml;laliste hulgas olid liitlaste, &otilde;ppusel osalenud haiglate ja kohalike omavalitsuste esindajad, joonistusv&otilde;istlusel osalejad ning &otilde;ppuse toetajad &ndash; p&auml;&auml;steameti, politsei- ja piirivalveameti, Kaitseliidu ja metskondade esindajad.</p> <p>T&auml;navu peamiselt Ida- ja L&auml;&auml;ne-Virumaal peetud Kevadtorm algas 8. mail. &Uuml;ksused alustasid erinevate lahinguliikide harjutamist kompanii- ja pataljoni tasemel. Seej&auml;rel praktiseerisid &uuml;ksused koost&ouml;&ouml;d brigaadide tasemel. &Otilde;ppuse l&otilde;pus pidasid kaks brigaadi omavahel &otilde;ppelahinguid, kus osalesid esmakordselt ka liitlaste tankid. Lisaks olid lahingutegevusse kaasatud liitlaste lennuvahendid ning &otilde;huv&auml;e helikopterid.</p> <p>Kevadise &otilde;ppuse ajal korraldati juba 12. korda ka traditsiooniline joonistusv&otilde;istlus pealkirjaga \"Kaitsev&auml;gi &otilde;ppusel\". Osa said v&otilde;tta k&otilde;ik &otilde;ppuse alale j&auml;&auml;vate valdade &uuml;ldhariduskoolide &otilde;pilased. Kokku laekus v&otilde;istlusele &uuml;le viiesaja t&ouml;&ouml;. Kaitsev&auml;e juhataja andis rivistusel &uuml;le auhinnad, millega toetatakse laste kunstilembuse arengut.</p> <p>Osad &uuml;ksused alustasid teekonda Kevadtormilt koduv&auml;eosadesse eile ning osad teevad seda t&auml;na p&auml;rast rivistust. 1. jalav&auml;ebrigaadi Scoutspataljoni ja Kalevi jalav&auml;epataljoni tehnika liigub keskpol&uuml;goonilt Paldiskisse, tankit&otilde;rjekompanii ja Viru jalav&auml;epataljoni kolonnid liiguvad J&otilde;hvi marsruudil. 2. jalav&auml;ebrigaadi Kuperjanovi jalav&auml;epataljon ja tagalapataljon liiguvad V&otilde;rru. Homse p&auml;eva jooksul liigub veel logistikapataljon Pahklast &Auml;marisse.</p> <p>Juba juunis algab Eestis j&auml;rgmine suurem &otilde;ppus Saber Strike.</p>news_9767Thu, 25 May 2017 13:51:00 +0300Algas Tartumaa koolide riigikaitselaagerhttp://www.mil.ee/et/arhiiv/9766/algas-tartumaa-koolide-riigikaitselaager<p><b>T&auml;na algas Tartumaa koolide riigikaitselaager, kus ligi 400 &otilde;pilast omandavad k&otilde;rgema s&otilde;jakooli kadettide juhendamisel riigikaitse&otilde;petuse praktilisi oskusi.</b></p><p>&bdquo;Meie anname &otilde;pilastele riigikaitse&otilde;petuse alased praktilised oskused, mida nad saavad ka edaspidi igap&auml;evaelus kasutada,&ldquo; &uuml;tles laagri &uuml;lema aset&auml;itja maav&auml;e p&otilde;hikursuse 2. &otilde;ppeaasta kadett Taavi Oja. &bdquo;On oluline, et laagrilised ka siinset aega &uuml;heskoos naudiksid ning neile j&auml;&auml;ks mugavustsoonist v&auml;lja astumisest hea m&auml;lestus.&ldquo;</p> <p>Kolm p&auml;eva kestvas riigikaitselaagris osalevad &otilde;pilased saavad teadmisi meditsiinist, topograafiast ja sidest ning &otilde;pivad, kuidas v&auml;litingimustes valmistada toitu, p&uuml;stitada varjualust, varjatult l&auml;heneda, moondada ja varjuda ning teha erinevaid s&otilde;lmi. Lisaks saavad nad kadettide juhendamisel k&auml;tt proovida lasketiirus. Omandatud teadmised ja oskused proovile &otilde;pilased proovile panna reedel peetaval orienteerumisv&otilde;istlusel, kus tuleb kontrollpunktides t&auml;ita erinevaid &uuml;lesandeid.</p> <p>&bdquo;K&otilde;ige rohkem ootan laskeharjutust, aga muidu meeldib k&otilde;ik. Ei taha veel m&otilde;eldagi, et pean vormi tagasi andma,&ldquo; &uuml;tles laagris osalev Tartu kutsehariduskeskuse &otilde;pilane Kajar Kurvits, kes on end juba vabatahtlikult ka ajateenistusse kirja pannud.</p> <p>Tartumaa koolide riigikaitselaager l&otilde;peb reedel l&otilde;purivistusega.</p> <p>Laagris osaleb ligi 400 &otilde;pilast Tartu Jaan Poska g&uuml;mnaasiumist, Miina H&auml;rma g&uuml;mnaasiumist, Hugo Treffneri g&uuml;mnaasiumist, Tartu Annelinna g&uuml;mnaasiumist, R&otilde;ngu keskkoolist, Elva g&uuml;mnaasiumist, Tartu kutsehariduskeskusest, Tartu Tamme g&uuml;mnaasiumist, Tartu Herbert Masingu g&uuml;mnaasiumist ja &Uuml;lenurme g&uuml;mnaasiumist.</p> <p>Laagri viivad l&auml;bi Tartumaa riigikaitse&otilde;petajad ja k&otilde;rgema s&otilde;jakooli maav&auml;e p&otilde;hikursuse 2. &otilde;ppeaasta kadetid. Laagri korraldamine annab kadettidele teadmised ja oskused riigikaitse&otilde;petuse tundide ja v&auml;lilaagrite planeerimiseks ning l&auml;biviimiseks. Samuti arendab praktiline kogemus nende kui s&otilde;jav&auml;eliste juhtide planeerimise, organiseerimise, eestvedamise ja &otilde;petamise oskuseid.</p>news_9766Wed, 24 May 2017 18:05:00 +0300Kevadtormil kõlas viimane laskhttp://www.mil.ee/et/arhiiv/9765/kevadtormil-k%C3%B5las-viimane-lask<p>T&auml;na l&otilde;ppes Kevadtormil &otilde;ppuse viimane faas ehk taktikaline lahingu&uuml;lesannete t&auml;itmine.</p><p>&bdquo;Eri riikide s&otilde;durid suutsid kiirelt moodustada &uuml;htse meeskonna ning saada hakkama keerukate &uuml;lesannetega kiirestimuutuvas &otilde;pikeskkonnas,&ldquo; &uuml;tles 2. jalav&auml;ebrigaadi &uuml;lem kolonel Eero Rebo. &bdquo;Meie k&auml;sutuses olid helikopterid, tankid, soomukid ja sillamasinad, mida 2. jalav&auml;ebrigaadil igap&auml;evaselt ei ole. Saime Kevadtormil kogemuse, kuidas paremini nende vastu s&otilde;dida.&ldquo;</p> <p>&Otilde;ppuse viimases faasis tegi 1. jalav&auml;ebrigaadile ja NATO lahingugrupile vastutegevust 2. jalav&auml;ebrigaad, mille koosseisu kuulusid &otilde;ppusel lisaks Kuperjanovi jalav&auml;epataljonile Saksa, L&auml;ti, Leedu ja Poola kompaniisuurused &uuml;ksused ning Soome ja Hollandi pioneerid.</p> <p>1. jalav&auml;ebrigaadi koosseisus osalesid &otilde;ppuse viimases faasis Scoutspataljon, Kalevi jalav&auml;epataljon ning liitlaste lahingugrupp, mida toetasid kaudtulega nii suurt&uuml;kiv&auml;epataljoni kui ka liitlaste kaudtulerelvad. &Otilde;huv&auml;e ja liitlaste &otilde;huvahendid toetasid lahingutegevuses m&otilde;lemat brigaadi.</p> <p>Kolmen&auml;dalane &otilde;ppus Kevadtormi &uuml;ks eesm&auml;rke on ajateenijatest koosnevate jalav&auml;epataljonide v&auml;lja&otilde;ppe ja tegevus hindamine erinevates lahinguliikides enne reservi arvamist juuni algul. Samuti harjutatati Kevadtormil koostegevust jalav&auml;e ja erinevate relvaliikide ning staapide, &uuml;ksuste ja liitlaste vahel.</p> <p>&Uuml;le Eesti peetud Kevadtormi l&otilde;purivistus peetakse homme, 25. mail kaitsev&auml;e keskpol&uuml;goonil.</p> <p>&nbsp;</p>news_9765Wed, 24 May 2017 14:36:00 +0300Õhuvägi lennutab Kevatormil 20 lennuvahendithttp://www.mil.ee/et/arhiiv/9763/%C3%B5huv%C3%A4gi-lennutab-kevatormil-20-lennuvahendit<p>Õhuvägi rajas oma tegevuste planeerimiseks, koordineerimiseks, läbiviimiseks ja tulemuste hindamiseks Kevadtormil ööpäevaringselt töötava õhuväe juhtimiskeskuse.</p><p>Õhuväe staabiülema kolonelleitnant Toomas Susi sõnul on Kevadtormil õhuväe esmaseks ülesandeks toetada maaväe tegevust õhutõkestuse, -toetuse ja luure- või transpordilennukitega.</p> <p>„Et kõiki vajadusi rahuldada, peab õhuväel olema toimiv juhtimissüsteem, mille keskseks osaks ongi õppuseks loodud juhtimiskeskus,“ ütles kolonelleitnant Susi. „Meie jaoks on oluline valitseda õhuruumi.“</p> <p>Staabiülem lisas, et asendamatud on teisedki elemendid, nagu maaväe üksuse juures tegutsevaid õhuväe ja taktikalised tulejuhid, radaripostide võrgustik ja õhuoperatsioonide juhtimiskeskus, kus luuakse pilt kõigest, mis meie õhuruumis toimub. Samuti tuleb kolonelleitnant Susi sõnul mainida NATO Itaalias paikneva mobiilse õhuväe juhtimiskeskuse õppuseks Eestisse saabunud meeskonda, kes toetab eestlasi dünaamiliste õhk-maa operatsioonide läbiviimisel.</p> <p>Kokku osaleb õppusel Kevadtorm 20 lennuvahendit, millest üle poole on kopterid. Lisaks lendab õhuruumis mitmeid erineva suurusega mehitamata õhusõidukeid. Õppuse intensiivsematel aegadel võib kooraga õhus olla üle poole neist vahenditest.</p> <p>Lisaks lennuvahenditele ja õhuväe juhtimissüsteemile osaleb Kevadtormil veel terve Ämari lennubaas ning ajutine tugibaas Tapal. Õhuväe koosseisus tegutseb Tapal ka Poola õhutõrjerakettide üksus.</p>news_9763Tue, 23 May 2017 16:22:00 +0300Eestit külastab USA strateegilise väejuhatuse planeerimisosakonna ülemhttp://www.mil.ee/et/arhiiv/9762/eestit-k%C3%BClastab-usa-strateegilise-v%C3%A4ejuhatuse-planeerimisosakonna-%C3%BClem<p>Kaitseväe juhataja kindral Riho Terras kohtus täna kaitseväe peastaabis Ameerika Ühendriikide strateegilise väejuhatuse planeerimisosakonna ülema kindralmajor Clinton E. Crosieriga.</p><p>Eestis töövisiidil viibiv kindralmajor Crosier sai ülevaate siinse regiooni julgeolekuolukorrast ja arutas kindral Terrasega selle alaseid arenguid, samuti arutleti tõkestatud juurdepääsuga tsooni strateegia ning strateegilise tuumaheidutuse teemasid.</p> <p>Töövisiidi käigus külastas kindralmajor Crosier õppust Kevadtorm ning annab loengu Balti kaitsekolledžis. Eestist suundub kindralmajor Crosier edasi Lätti.</p> <p>Ameerika Ühendriikidel ja Eestil on kaitsealane koostöö kestnud aastaid. Selle raames näiteks tegi 2016. aasta võidupüha paraadil demonstratsioonlennu Võrus USA strateegilise väejuhatuse strateegiline pommitaja B-52.</p> <p>USA strateegilise väejuhatuse eesmärk on koostöös riigi valitsuse ning ametkondadega ja liitlastega avastada ja ära hoida strateegilisi rünnakuid Ameerika Ühendriikidele. Väejuhatus vastutab USA tuumavõimekuse ja kosmoseoperatsioonide eest, samuti kübervaldkonna, luure ja side ning globaalse raketitõrjesüsteemi ja massihävitusrelvade vastase võitluse eest. Väejuhatuse peakorter asub Offutti õhuväebaasis Omaha linna lähedal Nebraska osariigis.</p>news_9762Tue, 23 May 2017 12:24:00 +0300