Kaitseväe uudisedhttp://www.mil.ee/www.mil.ee viimased uudisedetSat, 25 Feb 2017 22:24:04 +0200Sat, 25 Feb 2017 22:24:04 +0200Liibanonis teenivad kaitseväelased tähistasid vabariigi aastapäevahttp://www.mil.ee/et/arhiiv/9622/liibanonis-teenivad-kaitsev%C3%A4elased-t%C3%A4histasid-vabariigi-aastap%C3%A4eva<p>Liibanonis teenivad Eesti kaitsev&auml;elased t&auml;histasid eile vabariigi aastap&auml;eva traditsioonilise lipuheiskamise ja rivistusega. Skype&acute;i vahendusel tervitasid kaitsev&auml;elasi president Kersti Kaljulaid ja kaitsev&auml;e juhataja kindral Riho Terras. J&auml;rgnenud p&auml;eva jooksul korraldati pataljonikaaslastele erinevaid eestip&auml;raseid sportlik-meelelahutuslikke &uuml;ritusi.</p><p>&bdquo;Eestlastele on vabadus &auml;&auml;retult oluline ja p&uuml;ha, mist&otilde;ttu peame eriti v&auml;&auml;rtustama oma esivanemate tarkust ja visadust ning seda v&auml;&auml;rikalt edasi kandma. T&auml;nane maailm on muutunud v&auml;ga v&auml;ikseks ning seep&auml;rast tuleb panustada enam koost&ouml;&ouml;le, sh s&otilde;jalisele koost&ouml;&ouml;le nii NATO, Euroopa Liidu kui ka &Uuml;RO koosseisus. Vahetult Liibanonis selle sees olles, oleme v&auml;ga uhked oma riigi ja rahva &uuml;le ning meil on au koos t&ouml;&ouml;tada professionaalsete Iiri ja Soome kaitsev&auml;elastega, kellega &uuml;heskoos rahulikuma maailma heaks panustame,&ldquo; &uuml;tles Eesti Liibanoni kontingendi &uuml;lem major Ivo Silbaum.</p> <p>Riigilipp heisati pidulikult p&auml;ikeset&otilde;usu ajal Iisraeli ja Liibanoni eraldaval sinisel joonel asuvas &Uuml;RO v&auml;libaasis UNP 6-50, mida mehitab praegu Eesti jalav&auml;er&uuml;hm ESTPLA -22. Lipuheiskamisele j&auml;rgnes eestip&auml;rane hommikus&ouml;&ouml;k, kus laualt v&otilde;is leida kodumaalt Liibanoni saadetud v&uuml;rtsikilu, suitsujuustu ja musta leiba. Pidulikul rivistusel osalesid lisaks Eesti kaitsev&auml;elastele k&uuml;lalised siinsest eestlaste kodu&uuml;ksusest Iiri-Soome pataljonist.</p> <p>P&auml;rast pidulikku hommikus&ouml;&ouml;ki vestlesid kaitsev&auml;elased Skype&rsquo;i vahendusel Vabariigi presidendi Kersti Kaljulaidi ja kaitsev&auml;e juhataja kindral Riho Terrasega. Vabariigi president ja kaitsev&auml;e juhataja r&otilde;hutasid eelk&otilde;ige s&otilde;durite teenistuse olulisust rahutagamisel ja Eesti esindamisel rahvusvahelises koost&ouml;&ouml;s ning soovisid Liibanonis teenivatele kaitsev&auml;elastele head vabariigi aastap&auml;eva.</p> <p>Ennel&otilde;unal korraldasid eestlased Iiri-Soome pataljoni kodubaasis UNP 2-45 patrullv&otilde;istluse, millest v&otilde;tsid osa pataljoni all&uuml;ksuste meeskonnad. Erinevalt tavap&auml;rasest s&otilde;jalis-sportlikust patrullv&otilde;istlusest, oli seekordne oli &uuml;les ehitatud eelk&otilde;ige meeskonnat&ouml;&ouml; ja nutikuse kasutamise oskusele.</p> <p>P&auml;rastl&otilde;unal toimus huvilistele Eestit tutvustav esitlus ning &otilde;htu j&auml;tkus esimest korda korraldatud saunasprint-viktoriiniga, kus v&otilde;istkonnad pidid l&auml;bima neli baasis asuvat sauna ning vastama igas saunas leili v&otilde;ttes Eesti teemalistele k&uuml;simustele. Lisaks sellele said pataljonis teenivad iirlased ja soomlased v&otilde;istluse k&auml;igus proovida erinevaid Eesti saunatraditsioone nagu vihtlemine ja j&auml;&auml;k&uuml;lma veega karastamine.</p> <p>M&ouml;&ouml;dunud aasta novembri l&otilde;pus Liibanoni saabunud jalav&auml;er&uuml;hm Estpla-22 teenib &Uuml;RO L&otilde;una-Liibanonis Iiri-Soome pataljoni koosseisus. Eesti rahuvalvajate &uuml;lesanne muuhulgas on patrullida Iisraeli ja Liibanoni eraldaval sinisel joonel (Blue Line).</p> <p>Iisraeli ja Liibanoni eraldav sinine joon m&auml;rgib Iisraeli relvaj&otilde;udude tagasit&otilde;mbumist Liibanonilt vallutatud aladelt, milles kaks osapoolt leppisid kokku &Uuml;RO kaasabil 2000. aastal. Vaatamata sellele, et olukord&nbsp; sinisel joonel on &uuml;ldiselt rahulik on aastate jooksul osapoolte vahel esinenud siiski konflikte. UNIFIL &uuml;ksuste &uuml;lesanne sellistel puhkudel on hoida &auml;ra olukorra eskaleerumine ning teha koost&ouml;&ouml;d Liibanoni relvaj&otilde;ududega.</p> <p>Lisaks patrullivad &Uuml;RO &uuml;ksused ja sealhulgas Eesti &uuml;ksus oma vastutusalas nii &ouml;&ouml;sel kui p&auml;eval ning nii jalgsi- kui motoriseeritult, mehitavad vaatlusposte ning t&auml;idavad muid rahuvalvealaseid &uuml;lesandeid.</p> <p>Koos staabiohvitseridega teenib alates novembrist Liibanonis ligi 40 kaitsev&auml;elast, kellest suurema osa moodustab r&uuml;hmasuurune &uuml;ksus, mis on komplekteeritud peamiselt Scoutspataljoni staabi- ja tagalakompanii baasil. Eesti jalav&auml;er&uuml;hm on osa Iiri-Soome pataljonist, mis on ainus mitmerahvuseline pataljon &Uuml;RO rahuvalveoperatsioonil UNIFIL Liibanonis. Kokku panustab UNIFILi praegu 40 riiki. Praegune &uuml;ksus on j&auml;rjekorras viies eestlaste kontingent Liibanonis.</p>news_9622Sat, 25 Feb 2017 10:08:00 +0200Tallinnas peeti Eesti Vabariigi 99. aastapäeva paraadhttp://www.mil.ee/et/arhiiv/9621/tallinnas-peeti-eesti-vabariigi-99.-aastap%C3%A4eva-paraad<p>Täna peeti Tallinnas Vabaduse väljakul Eesti Vabariigi 99. aastapäeva paraad, kus marssis ligi 1100 kaitseväelast, kaitseliitlast, sisekaitseakadeemia kadetti ning liitlassõdurit.</p><p>„Eesti sõjalise riigikaitse alustalad on võrdselt nii kollektiivne kaitse kui ka iseseisev kaitsevõime. Eesti riik on oma valikutes olnud kindel ja kaitseväe arendamine on juba aastaid olnud tähelepanu keskpunktis. Me ei saa lubada endale olla käed rippus, silmapiirile suunatud pilk läänest abi ootamas. Kaitstakse seda, kes tahab ja oskab ennast ise kaitsta,“ ütles kaitseväe juhataja kindral Riho Terras oma kõnes. „Me oleme nii suurtel õppustel kui ka välk-kogunemistel oma reservväelaste valmisolekut ja oskusi proovile pannud. Me oleme kogenud, et Eesti inimeste soov ja tahe riiki kaitsta on reaalne ja arvestatav.“</p> <p>Paraadi olid lisaks president Kersti Kaljulaidile, valitsuse liikmetele ja teistele külalistele Eestist ja diplomaatilisest korpusest saabunud jälgima muuhulgas NATO Euroopa vägede ülemväejuhatuse staabiülem Saksa kindral Werner Freers, Saksa õhuväe ülem kindralleitnant Karl Müllner, Ameerika Ühendriikide kõrgemate ohvitseride kursus ja selle ülem erukindral Philip Mark Breedlove ning NATO mobiilse eelhoiatuse üksuse NAEW&amp;CF aseülem Ühendkuningriigi õhuväe kommodoor Paddy Teakle. Ameerika Ühendriikide 4. jalaväediviisi aseülem brigaadikindral Christopher Donahue marssis paraadil koos USA jalaväerühmaga, olles esimene meie paraadil marssinud välisriigi kindrali auastmes kaitseväelane.</p> <p>Paraadil olid esindatud kõik väeliigid, kaitseväe ühendatud õppeasutused, Balti kaitsekolledž, Vahipataljon, staabi- ja sidepataljon, 1. ja 2. jalaväebrigaad, toetuse väejuhatus, Kaitseliidu Rapla maleva tankitõrjerühm ja Harju maleva miinipildujarühm, naiskodukaitse ning Kaitseliidu Tallinna maleva akadeemiline malevkond. Samuti nägi paraadil sisekaitseakadeemia kadette ning politsei- ja piirivalveameti teenistuskoeri.</p> <p>Scoutspataljon osales paraadil esimest korda jalaväe lahingumasinatega CV9035 ning Viru jalaväepataljon soomustransportööridega Sisu XA-188. Esmakordselt nägi paraadil marssimas ka 1. jalaväebrigaadi luurekompaniid.</p> <p>Rühmasuuruse üksusega olid esindatud Ameerika Ühendriigid ning Ühendkuningriik, kelle üksus peagi Eestis teenistust alustab. Ameeriklased tõid paraadile ka kaks jalaväe lahingumasinat Bradley ja kaks tanki Abrams M1A2. Liputoimkondadega olid esindatud Läti, Leedu, Poola, Saksamaa ja Taani.</p> <p>Paraadialalt lendas teemantformatsioonis üle neli Eesti õhuväe kopterit R-44 Robinson, politsei- ja piirivalveameti lennusalga helikopter AgustaWestland AW139 ning Saksa õhuväe hävitajad Eurofighter ja Hollandi õhuväe hävitajad F-16.</p> <p>Pärast paraadmarssi oli huvilistel võimalus tutvuda kaitseväe ja meie liitlaste tehnikaga. Tänavu sai lisaks käsitulirelvadele näitusel näha 2016. aastal kaitseväe relvastusse võetud jalaväe lahingumasinat CV9035, Ameerika Ühendriikide tanki Abrams ja jalaväe lahingumasinat Bradley, soomustransportööri Sisu XA-188, 155- ja 122-millimeetriseid haubitsaid, õhutõrjekahurit ZU-23-2, õhutõrjeraketikompleksi Mistral, tankitõrjesüsteeme Milan ja Javelin, 120-millimeetrist miinipildujat ning mobiilset õhuseireradarit Ground Master 403.</p>news_9621Fri, 24 Feb 2017 12:40:00 +0200Kaitseväe juhataja: Kaitstakse seda, kes tahab ja oskab ennast ise kaitstahttp://www.mil.ee/et/arhiiv/9619/kaitsev%C3%A4e-juhataja:-kaitstakse-seda%2C-kes-tahab-ja-oskab-ennast-ise-kaitsta<p>Kaitsev&auml;e juhataja kindral Riho Terrase k&otilde;ne Eesti vabariigi 99. aastap&auml;eva paraadil Tallinnas, Vabaduse v&auml;ljakul 24. veebruaril 2017.</p><p class=\"BasicParagraph\">99 aastat tagasi l&otilde;i Eesti endale uue tuleviku. Vabariigi v&auml;ljakuulutamine n&auml;itas selgesti, et meie rahva, meie keele ja kultuuri parimaks hoidmiseks oli tarvis oma riiki.</p> <p class=\"BasicParagraph\">Euroopa p&ouml;&ouml;rles esimese maailmas&otilde;ja keerises, mis kustutas kaardilt impeeriume ja andis v&otilde;imaluse rahvusriikide s&uuml;nniks.</p> <p class=\"BasicParagraph\">V&auml;ikese rahva v&otilde;imalus oma riigi loomiseks on v&auml;ike ja v&auml;he t&otilde;en&auml;oline. Seda hetke peavad soosima aeg ja &uuml;mbritsev keskkond. K&otilde;ige krooniks tuleb rahval endal &otilde;igel p&auml;eval ja tunnil ohjad haarata.</p> <p class=\"BasicParagraph\">Meie rahvas oli selleks p&auml;evaks valmis. Eestil oli oma haritlaskond ja rahvuslikult m&otilde;tlevad eestvedajad. Eestil olid olemas inimesed, kes lootsid, uskusid ja tahtsid, kes l&auml;ksid lahingusse ja v&otilde;itlesid v&auml;lja Eesti omariikluse.</p> <p class=\"BasicParagraph\">Vabaduss&otilde;ja laiem t&auml;hendus meie ajaloos ongi see, et ka v&auml;ikesel rahval on koht p&auml;ikese all ja &otilde;igus riigina oma asju ise otsustada. Vabaduss&otilde;da andis meile julguse ja kindluse &ouml;elda, et see siin on Eesti riik.</p> <p class=\"BasicParagraph\">T&auml;na, Eesti vabariigi 99. aastap&auml;eval on Vabaduss&otilde;ja v&otilde;idusamba jalamil paslik m&otilde;elda nendele inimestele, kelle jaoks Eesti j&auml;i igavesti nooreks, kes andsid oma elu teadmata, mis tuleb, kuid lootes, et meie riik ja rahvas j&auml;&auml;vad p&uuml;sima.</p> <p class=\"BasicParagraph\">Vabaduss&otilde;ja p&auml;evil saime kinnitust t&otilde;demusele, et me oleme tugevad siis, kui meie k&otilde;rval on s&otilde;brad ja liitlased. Me m&auml;letame ajaloost, kui oluline oli Suurbritannia laevastiku s&otilde;jaline toetus selleks, et lahingu&otilde;nn meie poole p&ouml;&ouml;rduks. Lisaks brittidele olid Eesti vabaduse eest v&otilde;itlemas paljude teistegi riikide vabatahtlikud.</p> <p class=\"BasicParagraph\">Ka praegu oleme tugevad, sest Eesti on maailma k&otilde;ige v&otilde;imsama s&otilde;jalise liidu liige. T&auml;nini ei ole &uuml;kski riik suutnud panna kahtluse alla NATO heidutuse j&otilde;udu. See j&otilde;ud on loodud selleks, et kaitsta oma liikmesriike mistahes s&otilde;jalise ohu eest. See j&otilde;ud on Eestis kohal ning Eesti on osa sellest j&otilde;ust.</p> <p class=\"BasicParagraph\">Liitlasv&auml;gede paiknemine NATO riikide territooriumil on tavap&auml;rane ning igap&auml;evane praktika. Sarnaselt Eestiga asuvad Ameerika &Uuml;hendriikide &uuml;ksused rohkem kui poolte NATO riikide baasides. Need &uuml;ksused tegelevad v&auml;lja&otilde;ppe ning kaitsealase koost&ouml;&ouml;ga. Selle eesm&auml;rk on paremini toimiv liitlassuhe ja kindlamini kaitstud NATO.</p> <p class=\"BasicParagraph\">Alates selle aasta kevadest on Tapa linn saamas juurde &uuml;le tuhande uue asuka, kelle igap&auml;evat&ouml;&ouml; ja teenistus on seotud NATO suurendatud kohalolekuga alliansi idatiival. Selle lahingugrupi raamriik on &Uuml;hendkuningriik ning koos meie briti s&otilde;pradega teenivad k&otilde;rvuti prantsuse ja taani kaitsev&auml;elased.</p> <p class=\"BasicParagraph\">Eesti kaitsev&auml;e jaoks on see justkui taaskohtumine relvavendadega, sest koos brittidega teenisime rasketes tingimustes Afganistanis Helmandi provintsis. Koos prantslastega olime esimesed, kes reageerisid usuv&auml;givalla puhkemisele Kesk-Aafrika vabariigis. Koos taanlastega teenisime &otilde;lg &otilde;la k&otilde;rval Bosnias ja Kosovos.</p> <p class=\"BasicParagraph\">Meie soov on, et liitlased tunneksid end Eestis koduselt. Selle nimel on Eesti riik teinud vajalikud ettevalmistused. Oleme ehitanud kasarmuid ja laiendanud harjutusv&auml;ljasid. Kuid k&otilde;ige olulisem on see, et Eesti inimesed v&otilde;taksid meie liitlased omaks, sest nii on k&otilde;ige parem j&otilde;uda koos l&auml;hemale sellele eesm&auml;rgile, miks Eesti on NATOs ja NATO on Eestis. See eesm&auml;rk on, et me oleksime paremini kaitstud.</p> <p class=\"BasicParagraph\">&nbsp;</p> <p class=\"BasicParagraph\">Head kaasmaalased!</p> <p class=\"BasicParagraph\">Eesti s&otilde;jalise riigikaitse alustalad on v&otilde;rdselt nii kollektiivne kaitse kui ka iseseisev kaitsev&otilde;ime. Eesti riik on oma valikutes olnud kindel ja kaitsev&auml;e arendamine on juba aastaid olnud t&auml;helepanu keskpunktis. Me ei saa lubada endale olla k&auml;ed rippus, silmapiirile suunatud pilk l&auml;&auml;nest abi ootamas. Kaitstakse seda, kes tahab ja oskab ennast ise kaitsta.</p> <p class=\"BasicParagraph\">J&auml;rgnevatel aastatel n&auml;eb riigikaitse arendamine ette suurema hulga ajateenijate kaasamist meie reservv&auml;e &uuml;lesehitamisel. Me oleme nii suurtel &otilde;ppustel kui ka v&auml;lk-kogunemistel oma reservv&auml;elaste valmisolekut ja oskusi proovile pannud. Me oleme kogenud, et Eesti inimeste soov ja tahe riiki kaitsta on reaalne ja arvestatav.</p> <p class=\"BasicParagraph\">Selleks, et Eesti kaitsev&auml;gi saaks v&auml;lja &otilde;petada rohkem ajateenijaid, peame olema valmis tihedamaks kahek&otilde;neks kogu Eesti &uuml;hiskonnaga. Eesti kaitsev&auml;e soov on, et meie noored oleksid terved ja tegusad, et nad n&auml;eksid ajateenistuses v&otilde;imalust teadmiste ja oskuste omandamiseks. Neile teadmistele ja oskustele tuginebki meie reservv&auml;gi. Need aitavadki hoida meie iseseisvat kaitsev&otilde;imet pidevas uuenemises.</p> <p class=\"BasicParagraph\">Selleks, et ka tulevikus saaksime Eestit kaitsta, peab meid olema rohkem. Praegu on Eesti rahva p&uuml;simaj&auml;&auml;mine ja juurdekasv oluline s&otilde;lmk&uuml;simus. Kaitsev&auml;elaste jaoks on sellel k&uuml;simusel ka v&auml;ga praktiline m&otilde;&otilde;de &ndash; kellega me kaitseme ja keda me kaitseme?</p> <p class=\"BasicParagraph\">Mul on hea meel, et meil on palju perekondi, kus ajateenistusse, reservkogunemisele v&otilde;i Kaitseliidu &otilde;ppusele minek on loomulik valik. Meie seas on suuri peresid, kust on sirgunud hulga jagu riigikaitsjaid.</p> <p class=\"BasicParagraph\">T&auml;na siin, Vabaduse v&auml;ljakul tahan t&auml;nada ja eeskujuks tuua perekond Kirschenbergi L&otilde;una-Eestist. Selle pere viiest pojast neli on oma teenistust alustanud kuperjanovlastena. Viies, k&otilde;ige noorem on avaldanud soovi asuda Kuperjanovi pataljonis ajateenistusse j&auml;rgmisel aastal. See on selge m&auml;rk, et Eesti riigi teenimine on selles peres auasi.</p> <p class=\"BasicParagraph\">Head Eesti inimesed!</p> <p class=\"BasicParagraph\">M&otilde;ne tunni eest olime videosilla vahendusel &uuml;henduses meie kaitsev&auml;elastega, kes teenivad oma riiki kodust kaugel. Meie kaitsev&auml;elased on osalenud missioonidel maailma eri paigus rohkem kui 20 aastat. Nad on teinud Eesti riigi suuremaks ja andnud meile v&otilde;imaluse r&auml;&auml;kida ja otsustada v&otilde;rdselt k&otilde;igi meie s&otilde;prade ja liitlastega. Meie s&otilde;durid on ehitanud usalduse silla, mis on toonud liitlased Eestisse.</p> <p class=\"BasicParagraph\">Meie valmisolek olla kohal seal, kus n&otilde;rgemad vajavad kaitset v&otilde;i rahu, kus tuleb hoida relv k&auml;es, on kinnitus sellest, et Eesti n&auml;eb end osana kogukonnast, kus p&otilde;him&otilde;tteil ja v&auml;&auml;rtustel on kindel koht.</p> <p class=\"BasicParagraph\">Ettearvamatus ja muutlikus maailmas peame silmas pidama seda, et meie rahva iseseisvus ja vabadus ei ole kunagi olnud, ega saa kunagi olema iseenesestm&otilde;istetav. Meie rahva ja vabaduse kaitseks on loodud Eesti riik.</p> <p class=\"BasicParagraph\">Elagu Eesti vabariik!</p>news_9619Fri, 24 Feb 2017 12:33:00 +0200Kindral Breedlove: Eesti on seisnud ka teiste piiririikide eesthttp://www.mil.ee/et/arhiiv/9618/kindral-breedlove:-eesti-on-seisnud-ka-teiste-piiririikide-eest<p>Ligi 20 Ameerika &Uuml;hendriikide kindralit ja admirali alustas t&auml;na Eestis kahep&auml;evast visiiti, et saada &uuml;levaade Eesti valitsusasutuste ja riigikaitse s&uuml;steemi toimimisest ning osaleda vabariigi 99. aastap&auml;evale p&uuml;hendatud &uuml;ritustel.</p><p>K&otilde;rgematele ohvitseridele suunatud kursuse &uuml;lema erukindral Philip Breedlove s&otilde;nul on oluline, et &otilde;ppurid m&otilde;istaksid, mida t&auml;hendab elada suurema naabri k&otilde;rval ning olla seejuures eeskujulik liitlasriik, kes panustab nii iseseisvasse kaitsev&otilde;imesse kui liitlaskohustustesse. &bdquo;K&otilde;ige selle juures on Eesti ja kindral Terras olnud v&auml;ga h&auml;&auml;lekad Venemaa naabruses asuvate riikide eest seisjad,&ldquo; &uuml;tles Breedlove, kes hiljuti teenis NATO Euroopa v&auml;gede &uuml;lemjuhatajana.</p> <p>17 &auml;sja kindrali v&otilde;i admirali auastme saanud USA k&otilde;rgemat ohvitseri viibivad Eestis riikliku &otilde;ppeprogrammi raames, mis n&auml;eb ette tutvumist liitlasriikide julgeolekus&uuml;steemiga, et tagada USA &uuml;hendoperatsioonide doktriini edukas ellu viimine. &Otilde;ppereisi eesm&auml;rk on tutvustada kindralitele liitlasriikide n&auml;gemust julgeolekukeskkonnast ning anda &uuml;levaade julgeolekupoliitika kujundamisest.</p> <p>T&auml;na kohtusid kindralid president Kersti Kaljulaidi, peaminister J&uuml;ri Ratase, kaitsev&auml;e juhataja kindral Riho Terrase, Ameerika &Uuml;hendriikide suursaadikuga Eestis James Desmond Melville&acute;ga, riigikogu v&auml;liskomisjoni esimehe Marko Mihkelsoni ja kaitseministeeriumi kantsleri Jonatan Vsevioviga ning k&uuml;lastasid NATO k&uuml;berkaitse koost&ouml;&ouml;keskust ja Tallinnas visiidil viibivat Ameerika &Uuml;hendriikide ristlejat Hue City.</p> <p>Homme osaletakse vabariigi 99. aastap&auml;evale p&uuml;hendatud &uuml;ritustel, kohtutakse riigikaitsekomisjoni esimehe Hannes Hanso, Kaitseliidu &uuml;lema brigaadikindral Meelis Kiili ja Kaitsepolitseameti peadirektori Arnold Sinisaluga.</p> <p>Ameerika &Uuml;hendriigid on Eesti tugevaim liitlane. USA on korraldanud Balti riikides suuremahulisi &otilde;ppusi Saber Strike ja BALTOPS, mille raames on harjutatud koost&ouml;&ouml;d liitlaste &uuml;ksustega ja tehnika vastuv&otilde;ttu.</p> <p>Samuti on Ameerika &Uuml;hendriigid aidanud Eestil hankida tehnikat ja relvastust, sealhulgas tankit&otilde;rjes&uuml;steemi FGM-148 Javelin. &Uuml;hendriigid on toetanud sadade Eesti kaitsev&auml;elaste v&auml;lja&otilde;pet USA s&otilde;jalistes &otilde;ppeasutustes. Lisaks Eestile k&uuml;lastas kursus Ukrainat ja Saksamaad.</p>news_9618Thu, 23 Feb 2017 19:45:00 +0200Eestit külastab Saksa õhuväe ülemhttp://www.mil.ee/et/arhiiv/9617/eestit-k%C3%BClastab-saksa-%C3%B5huv%C3%A4e-%C3%BClem<p>T&auml;na Eestisse visiidile saabunud Saksa &otilde;huv&auml;e &uuml;lem kindralleitnant Karl M&uuml;llner kohtus kaitsev&auml;e juhataja kindral Riho Terrase ja Eesti &otilde;huv&auml;e &uuml;lema kolonel Jaak Tarieniga.</p><p>Visiidi raames saab Saksa &otilde;huv&auml;e &uuml;lem &uuml;levaate julgeolekuolukorrast ning arutab NATO &otilde;huturbemissiooniga seotud k&uuml;simusi. Samuti k&uuml;lastab M&uuml;llner Tallinnas asuvat NATO k&uuml;berkaitsekeskust ja kohtub &Auml;maris teenivate saksa &otilde;huv&auml;elastega. Homme osaleb kindralleitnant M&uuml;llner Eesti vabariigi 99. aastap&auml;evale p&uuml;hendatud &uuml;ritustel.</p> <p>Saksa &otilde;huv&auml;gi osaleb NATO &otilde;huturbemissioonil &Auml;maris juba kolmandat korda. H&auml;vitajad on &Auml;mari lennubaasis valves &ouml;&ouml;p&auml;evaringselt, tehes regulaarselt treeninglende ning vajadusel tuvastuslende. P&otilde;hja-Atlandi N&otilde;ukogu otsuse kohaselt valvavad NATO liikmesriikide &otilde;huj&otilde;ud Eesti, L&auml;ti ja Leedu &otilde;huruumi rotatsiooni korras 2004. aasta 29. m&auml;rtsist, mil Balti riigid said NATO liikmeks.</p>news_9617Thu, 23 Feb 2017 15:07:00 +0200